Badanie ankietowe przeprowadzone w Hiszpanii ukazuje, że znakomita większość pediatrów przepisuje swoim pacjentom oprócz leków suplementy diety. 

W ankiecie wzięło udział 433 pediatrów. Sprawdzano, ilu z nich stosuje konkretne suplementy diety:

  • synbiotyki (połączenia probiotyków z prebiotykami) – stosowało je 92 proc. ankietowanych, zwykle w połączeniu z antybiotykiem lub u dzieci z problemami ze strony układu pokarmowego;
  • produkty immunostymulujące (87 proc. lekarzy) – w celu poprawy odporności i zabezpieczenia przez infekcjami oddechowymi;
  • kwasy omega-3 (75 proc. lekarzy) – u dzieci z nadruchliwością i deficytem uwagi (ADHD) oraz w celu poprawy koncentracji.

Najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o wyborze produkty było zaufanie do producenta, jego skład, wskazania medyczne oraz profil działań ubocznych.

Nie dziwi, że kwasy omega-3 przepisywano raczej długoterminowo (kuracje dłuższe niż 3 miesiące), a synbiotyki krótkoterminowo (kuracje krótsze niż miesiąc) – ADHD nie należy do chorób łatwo ustępujących, a kwasy omega-3 też nie zaczynają działać równie szybko, jak antybiotyki. Immunostymulanty stosowano najczęściej przez 1-3 miesiące, jak się można domyślać – w okresie zimowym, gdy najczęściej pojawiają się zakażenia dróg oddechowych.

Znakomita większość (>90 proc.) lekarzy zgłosiła, że jest usatysfakcjonowana wykorzystaniem nutraceutyków, podobny odsetek zaobserwował poprawę kliniczną po ich podaniu.

Zwróćmy uwagę, że badanie to ukazuje jedynie niewielki fragment praktyki pediatrycznej w Hiszpanii – oceniano bowiem jedynie trzy grupy nutraceutyków, a jest ich o wiele więcej i można przypuszczać, że tamtejsi lekarze stosują znacznie szerszy wachlarz suplementów.

Na podstawie

J Nutr Metab. 2019 Jul 24;2019:5819305. Use of Dietary Supplements among Spanish Pediatricians in Daily Practice: A Cross-Sectional Survey Study. Güemes Heras I, Santamaría-Orleans A, Colinas Herrero JF, Gómez Sorrigueta P, Ortiz González L, de la Iglesia-Arnaez R, Canals Baeza A.