Międzynarodowy zespół naukowców (z Włoch, Polski, USA i Wielkiej Brytanii) upublicznił wyniki metaanalizy, z której wynika, że suplementacja witaminy D powinna być rozważana jako metoda zapobiegania stanom przedrzucawkowym w okresie ciąży. 

Stan przedrzucawkowy to sytuacja, w której po 20 tygodniu ciąży pojawia się nadciśnienie tętnicze i jest obecne białko w moczu. Ta konstelacja dwóch patologii silnie zwiększa ryzyko pojawienia się napadu drgawkowego, który w okresie ciąży jest wyjątkowo niebezpieczny (odpowiada za kilkanaście procent zgonów ciężarnych). Tradycyjna nazwa napadu drgawek w okresie ciąży to rzucawka, stąd współwystępowanie nadciśnienia i białkomoczu, zapowiadające wystąpienie drgawek, nazwano stanem przedrzucawkowym.

Stan przedrzucawkowy wymaga bardzo uważnego monitorowania przez położnika oraz bardzo skrupulatnie przestrzeganego leczenia – ukończenie ciąży zwykle kończy problem, ale problemem jest właśnie to, by ciążę bezpiecznie donosić do momentu, gdy dziecko będzie gotowe do przyjścia na świat.

Cytowana metaanaliza wskazuje na bardzo prostą metodą zapobiegania stanom przedrzucawkowym, jaką jest suplementacja witaminy D. Praca objęła 27 badań klinicznych z randomizacją i udziałem przeszło 4500 kobiet i wskazała, że witamina D zmniejsza ryzyko pojawienia się stanu przedrzucawkowego o przeszło połowę (ok. 65%)! Im wcześniej zostanie rozpoczęta suplementacja, tym rezultaty okazują się lepsze. Jeśli chodzi o dawki, autorzy zalecają, dość ostrożnie, dawki rzędu 25 tys. j. tygodniowo, koniecznie pod kontrolą lekarską i z monitorowaniem stężenia witaminy D i wapnia we krwi i w moczu, aby nie doprowadzić do przedawkowania.

Szczególnie zainteresować się witaminą D powinny kobiety z grupy podwyższonego ryzyka stanu przedrzucawkowego (np. z przewlekłymi chorobami nerek, chorobami z autoagresji, cukrzycą) i dopytywać swoich lekarzy położników o suplementację witaminy D.

Na podstawie

Fogacci S, Fogacci F, Banach M, Michos ED, Hernandez AV, Lip GYH,Blaha MJ, Toth PP, Borghi C, Cicero AFG, on behalf of the Lipid and Blood Pressure Meta-analysisCollaboration (LBPMC) Group, Vitamin D supplementation and incident preeclampsia: a systematicreview and meta-analysis of randomized clinical trials, Clinical Nutrition,  https://doi.org/10.1016/j.clnu.2019.08.015