Dwa amerykańskie towarzystwa naukowe (American Neurogastroenterology and Motility Society oraz Cyclic Vomiting Syndrome Association) wydały niedawno wytyczne leczenia zespołu cyklicznych wymiotów, w których oprócz tradycyjnych leków zaleca się stosowanie suplementów mitochondrialnych – wśród nich znalazł się koenzym Q10. 

Zespół cyklicznych wymiotów najczęściej dotyka dzieci w wieku szkolnym (rzadziej dorosłych) i polega na pojawianiu się co kilka tygodni lub miesięcy napadów nudności lub wymiotów o nieznanej przyczynie. Objawy najczęściej pojawiają się w nocy, trwają przez kilka godzin lub kilka dni, i same ustępują. W okresie zaostrzenia wymioty mogą przebiegać dramatycznie, prowadzić do odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych i wszystkich ich konsekwencji. Sytuacja powtarza się mniej lub bardziej regularnie, utrzymuje latami, a sam chory może cierpieć również na migrenę czy zespół jelita drażliwego. Przyczyna choroby jest nieznana. Jeśli ktoś ją u siebie podejrzewa, powinien wiedzieć, że zespół cyklicznych wymiotów rozpoznaje się nie na podstawie artykułu w Internecie, a dopiero po dość szerokiej diagnostyce mającej na celu wykluczenie poważnych zmian organicznych lub psychicznych mogących objawiać się nawracającymi wymiotami (np. guza mózgu, guza nadnerczy, zakażenia, niedrożności przewodu pokarmowego, cukrzycy, wad metabolizmu, nadużywanie substancji pschoaktywnych i in.). Dopiero gdy jesteśmy pewni, że wykluczono wszystkie znane przyczyny wymiotów, można stawiać rozpoznanie zespołu cyklicznych wymiotów.

Cytowane wytyczne dla lekarzy dotyczą leczenia dorosłych z zespołem cyklicznych wymiotów (choć pediatrzy brali udział w ich opiniowaniu). Wśród zalecanych leków stosowanych w celach zapobiegania nawrotom wymienia się trójpierścieniowe leki antydepresyjne, topiramat i zonisamid (leki przeciwpadaczkowe), aprepitant (lek przeciwwymiotny) oraz nutraceutyki mitochondrialne, czyli koenzym Q10, L-karnitynę i ryboflawinę (witaminę B2). Jest to skutek opinii specjalistów, że u podłoża zarówno zespołu cyklicznych wymiotów, jak i migreny, która stosunkowo często pojawia się w tej grupie pacjentów, leży dysfunkcja mitochondriów, czyli zaburzenie procesu transportu elektronów i generacji energii w komórkach.

Dodatkowo, co godne podkreślenia, autorzy zalecają poszukiwanie u tych osób objawów zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń snu i dysfunkcji układu autonomicznego, aby można było wdrożyć ich równoczesne leczenie. Z pozostałych metod niefarmakologicznych, które warto zalecać pacjentom, specjaliści wskazują z kolei na medytacje, relaksacje i biofeedback.

Na podstawie

Neurogastroenterol Motil. 2019 Jun;31 Suppl 2:e13604. Guidelines on management of cyclic vomiting syndrome in adults by the American Neurogastroenterology and Motility Society and the Cyclic Vomiting Syndrome Association. Venkatesan T, Levinthal DJ, Tarbell SE, Jaradeh SS, Hasler WL, Issenman RM, Adams KA, Sarosiek I, Stave CD, Sharaf RN, Sultan S, Li BUK.