Badanie naukowe przeprowadzone przez zespół lekarzy z University of California (USA) wskazuje, że regularna suplementacja witaminy D, nawet w niewielkiej ilości, wiąże się z zahamowaniem niszczenia chrząstki, mniejszymi uszkodzeniami łękotki i zmianami w szpiku kostnym w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Stopień redukcji postępu choroby związany z witaminą D jest spory, sięga 50 proc. Mniej jednoznaczne i znacznie trudniejsze do interpretacji dane uzyskano dla witaminy C. Tu okazuje się, że osoby, których dieta jest bogata w witaminę C, miały stawy kolanowe w lepszym stanie, ale w długofalowej obserwacji nie wpływało to na dynamikę zmian chorobowych (inaczej niż witamina D, która wyraźnie hamowała ich narastanie). Autorzy tłumaczą to wielopoziomowym działaniem witaminy C, które może być istotniejsze na początkowych etapach choroby zwyrodnieniowej stawów, niż gdy już dojdzie do poważniejszego uszkodzenia chrząstki.

Samo badanie uwzględniało ocenę stawów kolanowych za pomocą rezonansu magnetycznego o polu 3T przeprowadzaną u blisko 1800 osób w odstępie 4 lat, i korelowaniu zmian, które zaobserwowano w tym okresie, z zawartością witaminy C i D w diecie (uwzględniano też przyjmowanie suplementów).

Suplementacja witaminą D dawała zauważalny efekt już przy dawce 400 j. przyjmowanej raz w tygodniu, czyli znacznie mniejszej niż zalecane 2-4 tys. j. dziennie. Redukcja ryzyka przy już tak niewielkiej dawce sięgała nawet 60 proc., co jest efektem nie do zignorowania w tak poważnej chorobie, jaką są zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych. Autorzy zalecają więc przeprowadzenie długotrwałych randomizowanych badań interwencyjnych, które potwierdziłyby takie właściwości witaminy D.

Na podstawie

Arthritis Care Res (Hoboken). 2019 Jul 8. Associations between Vitamin C and D Intake and Cartilage Composition and Knee Joint Morphology over 4 years: Data from the Osteoarthritis Initiative. Joseph GB, McCulloch CE, Nevitt MC, Neumann J, Lynch JA, Lane NE, Link TM.