Naukowcy z University of Vermont (USA) opublikowali pracę naukową, która wspiera suplementację magnezu jako sposób na poprawienie objawów depresyjnych. 

Nie jest znany mechanizm, w jakim magnez działa przeciwdepresyjnie, co nie zmienia faktu, że takie działanie pojawia się w badaniach naukowych. To co można bez wątpliwości powiedzieć, to że magnez uczestniczy w procesach neurotransmisji na szlakach związanych z nastrojem, regulacji wzrostu komórek nerwowych i neurozapalenia, a wszystkie te procesy najprawdopodobniej w różnym stopniu uczestniczą w rozwoju depresji.

Biorąc pod uwagę, jak wielkim problemem jest w dzisiejszych czasach depresja, jak trudno się ją leczy, jak trudno namówić delikwenta na wizytę u psychiatry (i stan psychiatrii w Polsce) temat należy uznać za niezwykle ważny i jeśli można na nastrój wpływać za pomocą prostych, tanich nutraceutyków – zdecydowanie godny uwagi.

Pomysł autorów był prosty: źródłem danych były historie chorób przeszło 3600 pacjentów przychodni medycyny rodzinnej, o ile uwzględniały ocenę nastroju za pomocą kwestionariusza Patient Health Questionnaire (PHQ) i pomiar stężenia magnezu we krwi. Okazało się, że istnieje silny i istotny statystycznie związek między stężeniem magnezu a wynikiem samooceny nastroju. Związek ten istniał nawet w zakresie prawidłowych stężeń magnezu, co może oznaczać, że tzw. „prawidłowe stężenie magnezu we krwi” niekoniecznie oznacza brak zaburzeń gospodarki magnezowej. Jest to zresztą spójne z opinią prof. Razzaque, który jest zdania, że poziom we krwi ma się nijak do zasobów magnezu w organizmie (więcej: zobacz tekst Magnez trudno zapewnić w diecie).

Uzyskane wyniki pozwalają, zdaniem autorów, przypuszczać, że suplementacja magnezu przynajmniej u części z pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej poprawi nastrój, przy czym niekoniecznie muszą to być wyłącznie osoby ze zbyt niskim stężeniem magnezu we krwi. Ten pogląd już przewijał się wcześniej w opiniach naukowców i badaniach klinicznych: nawet osoby z prawidłowym poziomem magnezu mogą odnosić korzyści z jego suplementacji. 

Na podstawie

Nutrients. 2019 Jun 28;11(7). The Association between Serum Magnesium Levels and Depression in an Adult Primary Care Population. Tarleton EK, Kennedy AG, Rose GL, Crocker A, Littenberg B.