Stała obecność w diecie dużych ilości czosnku wiąże się z dłuższym życiem bardzo starych osób – wykazali w dużym badaniu naukowcy z Chin i USA. 

O tym, że czosnek posiada właściwości przeciwstarzeniowe, można było wnioskować z badań przedklinicznych (na zwierzętach czy hodowlach komórkowych). Czy jednak przekłada się to na tak skomplikowany mechanizm, jakim jest ludzki organizm? Dane z badań klinicznych wskazują, że w pewnych grupach czosnek może zapobiegać chorobom układu krążenia (miażdżycy, nadciśnieniu) czy rozwojowi niektórych nowotworów. Korzystne właściwości zdrowotne czosnku przypisuje się jego związkom siarkowym, przy okazji nadającym znany specyficzny zapach i smak. Warto wiedzieć, że związki te dezaktywują się pod wpływem wysokiej temperatury, co pozwala przypuszczać, że lepsze efekty przyniesie spożywanie czosnku surowego (ewentualnie w postaci liofilizowanych suplementów, które wydają się całkiem niezłym wyjściem dla osób, które nie spędzają dnia samotnie w domu i kontaktują się z ludźmi – z oczywistych względów).

Autorzy omawianej pracy przeanalizowali dane uzyskane od blisko 30 tys. bardzo starych osób (średnia wieku 93 lata) – korelowali informacje o ilości spożywanego czosnku ze zgonami w tejże grupie. Analiza statystyczna wskazała, że ci, którzy spożywali czosnek więcej niż 5 razy w tygodniu, żyli dłużej niż osoby, które jadły czosnek rzadko (rzadziej niż raz na tydzień). Ryzyko zgonu było obniżone o kilka do nieco ponad 10 proc., ale utrzymywało się obniżone w analizach podgrup, co pozwala przypuszczać, że to faktycznie czosnek odpowiadał za dłuższe życie, a nie np. równoległy zdrowy tryb życia, unikanie palenia tytoniu i alkoholu, dieta bogata w warzywa i owoce czy regularny wysiłek fizyczny. Wpływ czosnku widoczny był w grupie osiemdziesięciolatków, dziewięćdziesięciolatków, gorzej w przypadku stulatków – wg autorów mogą oni mieć problemy z wchłanianiem aktywnych składników czosnku i stąd gorsze efekty.

Wydaje się celowe promowanie spożycia czosnku dla wydłużenia życia – konstatują autorzy – jednak dokładne ustalenie mechanizmów działania, dawki i ewentualnego ryzyka wymaga prowadzenia dalszych badań, w tym interwencyjnych, z grupą placebo. Mało jednak prawdopodobne, że takowe ujrzymy w najbliższej przyszłości – któż by je bowiem miał sfinansować…? Producent, czyli natura?

Na podstawie

Nutrients. 2019 Jun 30;11(7). Garlic Consumption and All-Cause Mortality among Chinese Oldest-Old Individuals: A Population-Based Cohort Study. Shi X, Lv Y, Mao C, Yuan J, Yin Z, Gao X, Zhang Z.