Cynk podawany otyłym chorym na cukrzycę zwiększa aktywność genów odpowiadających za ochronę przed wolnymi rodnikami. Poprawia też parametry metaboliczne świadczące o kontroli cukrzycy – ogłosili naukowcy z uniwersytetów medycznych w Teheranie (Iran). 

O cukrzycy typu 2 wiemy z jednej strony coraz więcej, z drugiej – nie znamy skutecznych metod leczenia przyczynowego tej choroby. Nawet dieta, podstawa terapii cukrzycy typu 2, okazuje się często albo zbyt trudna do przestrzegania, albo też niemożliwa do optymalnego dostosowania do konkretnego pacjenta. Pisaliśmy zresztą niedawno o tym, że dotychczasowe wyobrażenia o diecie cukrzycowej wymagają głębokiej rewizji – w zasadzie na poziomie naukowym cofnęliśmy się do stadium, gdy wiemy, że praktycznie nic nie wiemy na ten temat.

Nie zmienia to faktu, że wielu chorych poszukuje skutecznych metod leczenia, w tym naturalnych, najlepiej – bez działań ubocznych. Jedna z hipotez głosi, że w rozwoju insulinooporności pewną rolę odgrywają niedobory metali, np. magnezu czy cynku, i temu ostatniemu pierwiastkowi poświęcili badanie irańscy naukowcy.

Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo. Zaproszono do niego 70 chorych na cukrzycę typu 2, których masa ciała przekraczała optymalną górną granicę (BMI  > 25). Podzielono ich na dwie grupy: w jednej suplementowano cynk w dawce 50 mg glukonianu cynku dziennie, w drugiej podawano placebo. Obserwacja trwała 2 miesiące.

Po tym czasie stwierdzono, że w grupie suplementującej cynk:

  • zwiększyła się ekspresja dysmutazy nadtlenkowej, ważnego enzymu uczestniczącego w neutralizacji wolnych rodników;
  • zwiększyło się stężenie insuliny;
  • zmniejszyło się stężenie glukozy na czczo, poziom HbA1c i insulinooporność mierzona wskaźnikiem HOMA-IR (zmiany te świadczą o poprawie kontroli cukrzycy);
  • poprawiły się parametry lipidowe, tj. stężenie triglicerydów i cholesterolu.

Autorzy uznali na podstawie tych wyników, że osoby otyłe z cukrzycą typu 2 odniosą korzyści z codziennej suplementacji cynku. W chorobie tej walczymy o każdy parametr metaboliczny, nawet bowiem niewielka zmiana może oznaczać istotne zmniejszenia ryzyka przyszłych chorób (powikłań krążeniowy, neurologicznych) i nawet zgonu, dlaczego więc nie skorzystać z tej niedrogiej możliwości wspomożenia terapii?

Na podstawie

Clin Biochem. 2019 Jul;69:15-20. Effects of zinc supplementation on superoxide dismutase activity and gene expression, and metabolic parameters in overweight type 2 diabetes patients: A randomized, double-blind, controlled trial. Nazem MR, Asadi M, Jabbari N, Allameh A.