Cynk okazał się skuteczniejszy w leczeniu biegunki u dzieci niż probiotyki – opisują wyniki swojego badania klinicznego pediatrzy z Iranu.

Najczęstszą przyczyną biegunki u dzieci są zakażenia – często tzw. bakterią kałową Escherichia coli albo rotawirusem. U małych dzieci biegunka może szybko prowadzić do poważnego odwodnienia, a ten stan jest zagrożeniem życia i wymaga leczenia szpitalnego (z dożylnym nawadnianiem).

Od pewnego czasu pojawiają się w prasie fachowej doniesienia o korzystnej roli cynku w biegunkach. Pierwiastek ten ma mieć zarówno znaczenie profilaktyczne, jak i lecznicze. Cynk bowiem:

  • wpływa na absorpcję wody w jelitach;
  • stymuluje odnowę uszkodzonego nabłonka jelitowego;
  • jest wykorzystywany do zwalczania mikroorganizmów przez układ immunologiczny.

Od wielu też lat w profilaktyce i leczeniu biegunki (zwłaszcza poantybiotykowej) wykorzystuje się probiotyki, zwłaszcza te zakwaszające światło przewodu pokarmowego, jak Lactobacillus acidophilus. Mają one utrudniać rozrost patologicznych bakterii w świetle jelita.

Autorzy omawianej pracy postanowili sprawdzić, która z obu interwencji okaże się skuteczniejsza w leczeniu biegunki u dzieci. Uczestnikami badania zostały dzieci w wieku od 6 miesięcy do 2 lat, przyjmowane z powodu biegunki na oddział pediatryczny szpitala w Chorramabadzie. Pięćdziesięcioro z nich otrzymało (oprócz oczywiście standardowej opieki) probiotyki (szczepy Bifidobacterium i Lactobacillus), 46 cynk (20 mg cynku elementarnego), a kolejne 50 stanowiło grupę kontrolną.

Po 3 dniach od przyjęcia do szpitala u wszystkich dzieci otrzymujących probiotyki utrzymywała się biegunka, ale w grupie otrzymującej suplementację cynku już tylko u 76 proc. Czwartego dnia w grupie probiotyków biegunki nie miało 20 proc. dzieci, ale w grupie otrzymującej cynk już ponad połowa! Wielokrotnie rzadziej w grupie leczonej cynkiem dochodziło do powikłań (2,6% wobec 35,5%).

Na podstawie

Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2019 Mar;22(2):162-170. Treating Viral Diarrhea in Children by Probiotic and Zinc Supplements. Ahmadipour S, Mohsenzadeh A, Alimadadi H, Salehnia M, Fallahi A.