Zakażenia drożdżakowe są poważnym powikłaniem pobytu na oddziałach intensywnej terapii, związane są m.in. ze stosowaniem silnie działających antybiotyków o szerokim zakresie działania, promujących rozrost grzybów w wyniku likwidacji flory bakteryjnej. Z nowej pracy zespołu naukowców ze Szpitala Dziecięcego w Wuxi (Chiny) wynika, że pomocna w ochronie przed nimi może się okazać suplementacja cynku.

Leki przeciwgrzybicze są obarczone poważnymi działaniami ubocznymi i powodują w związku z tym nie stosuje się ich rutynowo w zapobieganiu infekcjom drożdżakowym (które notabene odpowiadają za przeszło 80 proc. przypadków sepsy grzybiczej).

Kwestia jest ważna, ponieważ kandydemia (przedostanie się drożdżaków do krwi) wiąże się z istotnie zwiększonym ryzykiem powikłań, śmierci, o zwiększonych kosztach leczenia nie wspominając.

Cynk jest pierwiastkiem wykorzystywanym przez komórki układu odpornościowego do zwalczania mikroorganizmów, autorzy eksperymentu postanowili więc sprawdzić, czy za pomocą suplementacji tego metalu uda się „mieć pod kontrolą” drożdżaki w przewodzie pokarmowym (najczęstsze miejsce kolonizacji) i zapobiec ich inwazji w głąb organizmów dzieci leczonych na oddziale intensywnej terapii (OIT). Uczestnikami było przeszło 700 małych pacjentów w wieku 1-5 lat, których losowo przydzielono do grupy otrzymującej cynk lub placebo (oczywiście obok standardowego leczenia). Obserwacja trwała 14 dni od włączenia do badania.

Analiza wskazała, że w grupie otrzymującej suplementację cynku:

  • istotnie mniej dzieci miało kandydemię i kandydurię (drożdżycę dróg moczowych);
  • pobyt dziecka na OIT był istotnie krótszy;
  • mniej dzieci zmarło.

Wnioskiem autorów jest to, że suplementacja cynku przynosi korzyści kliniczne pod względem redukcji zakażeń drożdżakowych u przebywających na OIT dzieci w ciężkim stanie, otrzymujących antybiotyki o szerokim spektrum działania.

Na podstawie

J Clin Biochem Nutr. 2019 Mar;64(2):170-173. Zinc supplementation reduces Candida infections in pediatric intensive care unit: a randomized placebo-controlled clinical trial. Xie J, Zhu L, Zhu T, Jian Y, Ding Y, Zhou M, Feng X.