Naukowcy z Madigan Army Medical Center, University of Alabama oraz The Geneva Foundation sprawdzili, czy suplementacja witaminy D u aktywnych zawodowo żołnierzy przyniesie widoczną poprawę. Okazuje się, że jak najbardziej!

Celem była ocena wpływu suplementacji witaminy D na objawy wpływające na wydolność organizmu i w związku z tym utrudniające pełnienie służby – zwłaszcza te związane z uszkodzeniami układu mięśniowo-szkieletowego oraz zaburzeniami metabolizmu. Wiadomo, że niedobory witaminy D u wojskowych są powszechne (sięgają nawet 70 proc. grupy).

Do badania włączono 131 żołnierzy, z których część była grupą kontrolną, a część otrzymywała suplementację witaminy D przez 90 dni (1000 lub 5000 j. dziennie). Analiza statystyczna wskazała, że po trzech miesiącach w grupie suplementowanej odnotowano istotną poprawę w zakresie zmęczenia i snu. 

Co ciekawe, aż jedna trzecia badanych spełniała kryteria rozpoznania stanu przednadciśnieniowego i zaledwie 10 proc. spożywało dziennie wystarczające ilości witaminy D (w codziennej diecie, bez suplementacji). Zresztą ilości te przyjęto dość niskie, jedynie 600 j. (dziś zaleca się spożycie witaminy D na poziomie 800-2000 j. dziennie), więc gdyby uwzględnić aktualnie rekomendowane wartości, odsetek ten byłby jeszcze niższy. Badani żołnierze nie mieli jednak problemu z nadwagą, więc dawka minimalna niższa niż dla ogółu ludności może jak najbardziej być uzasadniona.

(Autorzy zwracają bowiem uwagę na ważny aspekt suplementacji witaminy D – u osób otyłych ulega ona gromadzeniu w tkance tłuszczowej i nie wywiera działania biologicznego, muszą one więc przyjmować tę witaminę w większych ilościach, rzędu 2-3 tys. j. dziennie.)

To uświadamia, jak powszechny jest niedobór witaminy D wśród aktywnych, obciążonych stresem ludzi. Często skarżą się oni na zmęczenie i problemy ze snem, przy czym nie zawsze mają one podłoże organiczne – a jak widać, wyrównanie niedoboru witaminy D może niektórym pomóc pokonać te objawy.

Na podstawie

Mil Med. 2019 Mar 1;184(Supplement_1):498-505. A Prospective Cohort Study of Vitamin D Supplementation in AD Soldiers: Preliminary Findings. McCarthy MS, Elshaw EB, Szekely BM, Raju D.