Za pomocą jagód goji udało się nieco zahamować rozwój retinopatii barwnikowej, czyli choroby siatkówki oka prowadzącej w wieloletnim okresie do ślepoty.

Badanie kliniczne z wykorzystaniem owoców kolcowoju zwyczajnego (Lycium barbarum, jagody goji) przeprowadzili specjaliści chorób oczu i optometrii z Hong Kongu i Chin.

Choroba, zwana też zwyrodnieniem barwnikowym siatkówki, polega na odkładaniu się złogów barwnika w siatkówce, które to złogi zaburzają krążenie w siatkówce, uszkadzają receptory wzrokowe i w późniejszych latach także głębsze warstwy siatkówki. Skutkiem jest początkowo upośledzenie widzenia w ciemności, później ograniczenie pola widzenia (widzenie lunetowate) i wreszcie uszkodzenie nerwu wzrokowego skutkujące ślepotą. Skuteczne leczenie nie jest znane, stąd nie dziwi próba wykorzystania jagód goji, tradycyjnie wykorzystywanych w medycynie chińskiej do przywracania równowagi w chorobach oczu.

Założeniem było, że jagody goji dzięki swoim właściwościom antyoksydacyjnym mogą hamować zanik czopków w siatkówce – czyli światłoczułych receptorów reagujących na różne długości fali światła i pozwalające na odróżnianie kolorów.

W badaniu, przeprowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, uczestniczyło 42 chorych, którzy otrzymywali suplement zawierający jagody goji lub identycznie wyglądające placebo. Preparat przyjmowano przez rok.

Po roku w grupie przyjmującej placebo zaobserwowano ścieńczenie plamki żółtej (miejsce, w którym znajduje się największe nagromadzenie receptorów światłoczułych), co świadczy o postępie choroby. Nie stwierdzono tego zjawiska w grupie przyjmującej aktywny suplement, co autorzy interpretują jako wynik działania neuroprotekcyjnego jagód goji. Ich zdaniem suplementacja może pomóc opóźnić postęp retinopatii barwnikowej lub nawet zminimalizować szkody powodowane chorobą.

Na podstawie

J Ethnopharmacol. 2019 Mar 12;236:336-344. Delay of cone degeneration in retinitis pigmentosa using a 12-month treatment with Lycium barbarum supplement. Chan HH, Lam HI, Choi KY, Li SZ, Lakshmanan Y, Yu WY, Chang RC, Lai JS, So KF.