Pewne rośliny i nutraceutyki mogą posłużyć do opracowania nowych leków na chorobę Alzheimera – piszą estońscy naukowcy w pracy opublikowanej na łamach „Journal of Alzheimer Disease Reports”.

Bezpośrednie zaburzenie, które prowadzi do śmierci neuronów i do demencji, znamy od lat bardzo dobrze. Jest nim tworzenie się splątanych włókienek białkowych w środku komórek nerwowych i na zewnątrz nich. Te w środku nazwano splątkami neurofibrylarnymi (tworzą je włókienka białka tau), te na zewnątrz – plakami (zbudowane są z białka zwanego beta-amyloidem, które powstaje i w zdrowym mózgu, ale jest zeń skutecznie usuwane i nie odkłada się w postaci plak). Co jest przyczyną powstawania plak i białka tau, nie wiemy – być może wirus, być może pasożyt, może neurotoksyny dostarczane wiele lat z pożywieniem. Leczenia przyczynowego choroby Alzheimera wciąż więc nie ma, możliwe jest tylko leczenie objawowe, któremu daleko do idealnej skuteczności.

Estończycy postanowili sprawdzić, czy wśród roślin zalecanych w tradycji ajurwedy na choroby układu nerwowego znajdą się takie, które mogą wpłynąć na proces formacji plak i splątek w neuronach. Wybrali osiem o największym potencjale i przeprowadzili badania in vitro, w których obserwowano wpływ ekstraktów roślinnych i nutraceutyków z nich uzyskiwanych na dynamikę tworzenia się patologicznych form białek.

Okazuje się, że cztery z nich faktycznie hamują obserwowane procesy i zdaniem autorów mogą posłużyć jako materiał do poszukiwania nowych leków przeciw demencji. Są to:

  • wąkrotka azjatycka (gotu kola, Centella asiatica);
  • witania ospała (ashwaganda, Withania somnifera);
  • bakopa drobnolistna (brahmi, Bacopa monnieri);
  • shankhapushpi (Convolvulus pluricaulis).

Źródło

J Alzheimers Dis Rep. 2018 Dec 24;2(1):239-252. Medical Plants and Nutraceuticals for Amyloid-β Fibrillation Inhibition. Witter S, Witter R, Vilu R, Samoson A.