Spośród 263 pacjentów przychodni nefrologicznej szpitala uniwersyteckiego w São Paulo (Brazylia) ci, którzy przyjmowali w suplementach witaminę D, mieli o przeszło połowę mniejsze szanse przebyć zakażenie w porównaniu z tymi, którzy nie suplementowali witaminy D. 

Autorzy publikacji analizowali retrospektywnie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, czyli trwałym, nieodwracalnym i zwykle postępującym uszkodzeniem nerek. Poszukiwano związku między stosowaniem witaminy D a infekcjami różnych narządów: sepsą, oddechowymi, zakażeniami układu moczowego czy zakażeniami ran pooperacyjnych. Tylko 43 z 263 stosowało witaminę D, jednak ci chorowali na infekcję przeszło dwukrotnie rzadziej niż cała reszta.

Warto zauważyć, że w przewlekłej chorobie nerek wyjątkowo często dochodzi do niedoboru witaminy D, a dodatkowo upośledzona jest jej aktywacja – spożywana przez nas witamina D jest bowiem nieaktywna i aby zacząć działać, musi przejść aż dwa etapy hydroksylacji – jeden zachodzi w wątrobie, a drugi w nerkach. Z tego względu osoby z przewlekłą chorobą nerek powinni otrzymywać aktywne postacie witaminy D – aktywne, czyli inne niż popularne suplementy, wymagające aktywacji. Jest to ważne nie tylko z powodu znaczenia tej witaminy dla sprawności układu odpornościowego i ochrony przed infekcjami, jak obserwowano w omawianej pracy, ale też z powodu tzw. autokrynnego działania witaminy D na nerkę (witamina D reguluje tu układy hormonalne odpowiadające za wartość ciśnienia tętniczego i spowalnia destrukcję miąższu nerki) oraz jej istotnej roli w regulacji metabolizmu, który w przewlekłej chorobie nerek jest silnie zaburzony i może nawet prowadzić do przedwczesnej śmierci.

Źródło

Rev Bras Enferm. 2018;71(suppl 6):2792-2799. Use of vitamin D and infection in patients with chronic kidney disease. Silva ECD, Taminato M, Fonseca CDD, Moraes GM, Longo MCB, Grothe CE, Belasco AGS, Barbosa DA.