Chińscy naukowcy postanowili sprawdzić skuteczność kubańskiego panaceum, czyli polikozanolu. U osób z dyslipidemią okazał się korzystnie wpływać na stężenie cholesterolu i jego frakcji oraz zdrowie ścian naczyń krwionośnych. 

Polikozanol jest mieszaniną wysokołańcuchowych alkoholi uzyskiwanych z wosków trzciny cukrowej. Na Kubie jest stosowany m.in. do leczenia i zapobiegania miażdżycy i chorobie wieńcowej i stąd też pochodzi większość badań udowadniających skuteczność tego produktu. Ewentualny mechanizm działania jest nieznany. Smaczku sprawie dodaje fakt, że amerykańskie badania nie potwierdziły jego działania, ale koreańskie już tak. Tym ciekawsze jest badanie przeprowadzone w Chinach.

Uczestniczyły w nim 102 osoby w wieku ≥60 lat, które miały dyslipidemię (nieprawidłowy poziom cholesterolu lub którychś jego frakcji we krwi). Uczestników podzielono losowo na 3 grupy: otrzymujących fenofibrat (stary, w Polsce rzadko już stosowany lek „na cholesterol”) w dawce 200 mg dziennie, polikozanol w dawce 20 mg dziennie albo oba te leki w skojarzeniu. Tym razem badacze nie ograniczyli się do oceny, jak w poszczególnych grupach zmieniają się stężenia frakcji cholesterolu, ale pokusili się o sprawdzenie wpływu na jakość życia i na sztywność naczyń krwionośnych (za pomocą pomiarów prędkości fali tętna na tętnicach kończyn górnych i dolnych).

Dołączenie polikozanolu do fenofibratu zaowocowało istotnie większą redukcją cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL, poprawą jakości życia wykazywaną w kwestionariuszach oraz poprawą własności ściany naczyniowej. Co istotne, nie stwierdzono takiej poprawy w grupie leczonej wyłącznie fenofibratem, co sugeruje, że za wyniki te mógł odpowiadać dołączony polikozanol. Ważne też, że nie stwierdzono jakichkolwiek działań ubocznych tego środka.

Źródło

Am J Med Sci. 2018 Sep;356(3):254-261. Efficacy and Safety of Policosanol Plus Fenofibrate Combination Therapy in Elderly Patients with Mixed Dyslipidemia: A Randomized, Controlled Clinical Study. Wang HY, Jiao QP, Chen SY, Sheng J, Jiang H, Lu J, Zheng SB, Fang NY.