Ukraińscy lekarze potwierdzają skuteczność kombinacji probiotyków z kwasami omega-3 w leczeniu stłuszczenia wątroby. 

Idea stanu dysbiozy, czyli zaburzenia składu flory bakteryjnej jelit, doprowadzającego do uszkodzenia nabłonka jelitowego i przedostawania się toksyn bakteryjnych do krwi, rozpala wyobraźnię naukowców i rodzi nowe hipotezy. Jedna z nich mówi, że otyłość, cukrzyca, miażdżyca, a także patologiczne nagromadzenie tłuszczu w wątrobie i stan zapalny obejmujący cały organizm są jeśli nie konsekwencją dysbiozy, to przynajmniej silnie z nią powiązane. Przywrócenie zaś prawidłowej flory jelitowej ma zaś ułatwiać leczenie tych stanów i chronić przed powikłaniami.

Autorzy omawianej pracy sprawdzili tę hipotezę u 48 chorych na cukrzycę oraz niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Połowa otrzymywała preparat zawierający żywe szczepy probiotyków w połączeniu z kwasami omega-3, druga połowa placebo. Badanie trwało 8 tygodni, po którym sprawdzano zmiany stanu wątroby, profilu lipidowego i cytokin prozapalnych.

W grupie otrzymującej aktywne leczenie doszło do zmniejszenia wskaźnika stłuszczenia wątroby (brak zmian w grupie placebo), istotnej zmniejszenia triglicerydów, cholesterolu i GGTP (enzym, którego aktywność we krwi rośnie m.in. w sytuacji uszkodzenia wątroby). Tylko w grupie otrzymującej probiotyki z omega-3 stwierdzono ponadto mniejsze stężenia cytokin prozapalnych (IL-1β, TNF-α, IL-8, IL-6, IFN-γ, co zdaniem autorów świadczy o wygaszaniu tlącego się stanu zapalnego.

Źródło

Minerva Med. 2018 Sep 13. Beneficial effects of probiotic combination with omega-3 fatty acids in NAFLD: a randomized clinical study. Kobyliak N, Abenavoli L, Falalyeyeva T, Mykhalchyshyn G, Boccuto L, Kononenko L, Kyriienko D, Komisarenko I, Dynnyk O.