Interniści, dietetycy i pediatrzy  – profesorowie z czołowych kanadyjskich uniwersytetów medycznych podkreślają w czasopiśmie dla lekarzy rodzinnych, że chorzy na celiakię – chorobę wywołaną poważną nietolerancją glutenu – wymagają regularnego monitorowania zdrowia układu kostnego. I suplementacji oraz ćwiczeń.

Negatywny wpływ celiakii na kości bierze się z zaburzeń wchłaniania, które nieodłącznie towarzyszą tej chorobie, oraz z procesów zapalnych. Autorzy podkreślają, że większość dorosłych, u których wykrywa się nietolerancję glutenu, ma małą lub nawet zbyt małą masę kostną, co powinno skłaniać do regularnych badań gęstości mineralnej kości – począwszy od momentu rozpoznania zaburzeń wchłaniania.

Podobnie już w momencie rozpoznania choroby należy ocenić stężenie witaminy D we krwi i powtarzać je co roku, aż uda się je doprowadzić do wartości prawidłowych. Obok zaś diety bezglutenowej powinno się stosować suplementację wapnia i witaminy D, najlepiej w połączeniu z ćwiczeniami oporowymi (ćwiczenia takie istotnie przyczyniają się do utrzymywania prawidłowej mikroarchitektury kości).

Celem jest oczywiście zapobieganie osteoporozie i prewencja złamań, na które pacjenci z zaburzonym wchłanianiem wapnia i witaminy D będą szczególnie narażeni.

Źródło

Can Fam Physician. 2018 Jun;64(6):433-438. Management of bone health in patients with celiac disease: Practical guide for clinicians. Duerksen D, Pinto-Sanchez MI, Anca A, Schnetzler J, Case S, Zelin J, Smallwood A, Turner J, Verdú E, Buttoner JD, Rashid M.