Długi czas pobytu w domu opieki wiąże się u starszych osób z większym niedoborem cynku. Co nie jest obojętne dla zdrowia. 

Nasuwa się przypuszczenie, że obserwacja ta może mieć związek z żywieniem w instytucjach zajmujących się starszymi osobami, a skądinąd wiadomo, że skomponowanie idealnej diety w podeszłym wieku – gdy trzeba wziąć choroby przewlekłe, częste unieruchomienie, braki uzębienia i działanie długotrwale przyjmowanych leków –  może być wyzwaniem nawet dla doświadczonego dietetyka. Tymczasem niedobór cynku może mieć u seniorów istotny wpływ na zdrowie.

W Brazylii sprawdzono stężenie cynku u 255 starszych pensjonariuszy domów opieki i porównano je z wybranymi parametrami metabolicznymi. Te osoby, u których stężenie cynku było najniższe, miały zwiększone stężenie cholesterolu we frakcji LDL (zwanej „złym” cholesterolem), triglicerydów oraz TNF-α (cytokina prozapalna, świadcząca o nasileniu procesów zapalnych w organizmie).

Nie wiadomo, czy suplementacja cynku jest w stanie poprawić te parametry – do stwierdzenia takiego jej działania wymagane jest przeprowadzenie osobnego badania. Można jednak pokusić się o stwierdzenie, że – niezależnie od tego, czy niedobór cynku przyczynia się do zaburzeń metabolicznych, czy im tylko towarzyszy – w starszym wieku nie warto lekceważyć diety i jej prawidłowego zbilansowania – choćby z uwagi na procesy metaboliczne i zapalne.

Źródło

J Trace Elem Med Biol. 2018 Apr 24. Plasma zinc in institutionalized elderly individuals: Relation with immune and cardiometabolic biomarkers. Sales MC, de Oliveira LP, de Araújo Cabral NL, de Sousa SES, das Graças Almeida M, Lemos TMAM, de Oliveira Lyra C, de Lima KC, Sena-Evangelista KCM, de Fatima Campos Pedrosa L.