Fitosterole, czyli sterole roślinne są to substancje, które mają na tyle podobną budowę do cholesterolu, że łączą się w jelitach z tym samym białkiem, które ma za zadanie przetransportować go do krwi. Białko to zostaje jednak przez taki sterol roślinny skutecznie zablokowane, przez co cholesterol obecny w treści pokarmowej nie może już się z nim połączyć, więc mija ten odcinek jelit i nie zostaje wchłonięty. Właśnie wykazano, że to działanie fitosteroli jest pomocne w leczeniu stłuszczenia wątroby. 

Stłuszczenie wątroby i jego różne postacie (choroba – wynikająca z nadmiaru tłuszczu, np. w przebiegu otyłości lub zaburzeń metabolicznych, jak np. w cukrzycy typu 2) może prowadzić do zapalenia wątroby, a w skrajnych przypadkach nawet do marskości wątroby i raka wątroby (nawet u osób niemających problemu z alkoholem). Choroba jest bardzo częsta, według niektórych szacunków jej objawy ma 1/4 populacji świata zachodniego.

I tu z pomocą przychodzą sterole roślinne i ich wpływ na metabolizm tłuszczów. Suplementacja fitosteroli już po 8 tygodniach przyniosła wymierne wyniki w postaci zmniejszenia parametrów biochemicznych uszkodzenia wątroby.

Badanie, w którym to wykazano, przeprowadzono z udziałem 38 chorych na niealkoholowe stłuszczenie wątroby, których przydzielono do grupy otrzymującej 8-tygodniową suplementację fitosteroli lub placebo. Na początku badania i po jego zakończeniu mierzono we krwi podstawowe parametry lipidowe, enzymy wątrobowe, parametry zapalne, w tym CRP, a także adiponektynę i leptynę.

Wykazano, że suplementacja fitosteroli istotnie poprawiła cztery parametry: stężenie cholesterolu we frakcji LDL, aktywność enzymów wątrobowych: aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej, stężenie cytokiny zapalnej TNF-alfa. Wpływ na enzymy wątrobowe jest w aspekcie choroby wątroby zjawiskiem ze wszech miar korzystnym, uwalniają się one bowiem w wyniku zniszczenia komórek wątroby, a ich zanik we krwi świadczy o skutecznym leczeniu uszkodzeń wątroby w przebiegu jej stłuszczenia.

Źródło

J Am Coll Nutr. 2018 May 16:1-8. Effects of Phytosterol Supplementation on Serum Levels of Lipid Profiles, Liver Enzymes, Inflammatory Markers, Adiponectin, and Leptin in Patients Affected by Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trial. Javanmardi MA, Mohammad Shahi M, Seyedian SS, Haghighizadeh MH.