Bakterie chronią jelita w radioterapii

Probiotyki mogą być tanią i skuteczną opcją zapobiegania jelitowym skutkom ubocznym radioterapii.

U kobiet z rakiem szyjki macicy radioterapia wyjątkowo często (nawet w 80 proc. przypadków) prowadzi do uszkodzenia jelit, które mocno pogarsza jakość życia. Najczęstszym problemem są biegunki, dlatego w przeciwdziałaniu skutkom radioterapii podejmuje się próby wykorzystania probiotycznych szczepów bakterii.

W omawianej pracy wykorzystano preparat zawierający mieszaninę szczepów Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Do badania włączono 54 pacjentki poddawane radioterapii miednicy z powodu raka szyjki macicy (niezależnie, czy przyjmowały równocześnie chemioterapię, czy nie). Przydzielono je losowo do grupy otrzymującej probiotyki lub placebo. Probiotyk zawierał w kapsułce 1,75 x 109 żywych bakterii, kapsułkę stosowano trzy razy dziennie od momentu rozpoczęcia radioterapii aż do jej zakończenia (w grupie placebo podawano identyczne kapsułki, ale zawierające skrobię zamiast probiotyku).

Po zakończeniu badania okazało się, że w grupie leczonej probiotykami częstość biegunek była wybitnie zmniejszona (biegunkę zgłaszało 54 proc. pacjentek w porównaniu z 82 proc. w grupie placebo). Dotyczyło to także biegunek o nasileniu ciężkim i umiarkowanym. Mniej pacjentek stosujących probiotyki musiała sięgnąć po lek przeciwbiegunkowy loperamid. Odnotowano także mniejszą częstość i mniejsze nasilenie bólu brzucha.

Źródło

Probiotics Antimicrob Proteins. 2018 Mar 17. Effect of Probiotics for the Prevention of Acute Radiation-Induced Diarrhoea Among Cervical Cancer Patients: a Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Study. Linn YH, Thu KK, Win NHH.