Siła suplementacji selenu i koenzymu Q10 u seniorów

Efekty suplementacji pod postacią obniżonej śmiertelności są widoczne nawet po latach od jej zakończenia – ogłosił szwedzko-norweski zespół badawczy z Linköping University, Inland Norway University of Applied Sciences oraz Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Nie jest znany dokładny mechanizm takiego działania koenzymu Q10 i selenu, naukowcy rozważają ich wpływ na poprawę czynności serca, działanie antyoksydacyjne, przeciwzwłóknieniowe czy przeciwzapalne. 

Wiadomo natomiast, że w grupie suplementowanej istotnie zmniejszyła się częstość zgonów spowodowanych chorobami układu sercowo-naczyniowego, i efekt ten widoczny był także w podgrupach z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca czy chorobą wieńcową, a więc tych najbardziej zagrożonych.

W badaniu wzięły udział 443 starsze osoby, które obserwowano przez 12 lat. W pierwszych czterech latach stosowano suplementację selenu i koenzymu Q10 lub placebo i już po 4 latach stwierdzono korzystny jej wpływ na wydłużenie życia, jednak teraz opisano, co „widać w statystyce” po 12 latach.

W grupie suplementowanej przed laty koenzymem Q10 i selenem umieralność wynosiła 28 proc., w grupie placebo 39 proc. Analiza statystyczna wskazuje, że ryzyko śmierci z powodu choroby układu krążenia jest w grupie suplementowanej niższe o 41 proc., także w podgrupach obciążonych wymienionymi już wcześniej chorobami, które to ryzyko silnie zwiększają.

Autorzy podsumowują, że działanie ochronne selenu i koenzymu Q10 wykracza poza okres suplementacji i trwale się utrzymuje, jednak zastrzegają się, że uzyskane wyniki wymagają potwierdzenia w większych badaniach i powinny stanowić punkt wyjścia do stworzenia hipotezy badawczej.

Źródło

PLoS One. 2018 Apr 11;13(4):e0193120. Still reduced cardiovascular mortality 12 years after supplementation with selenium and coenzyme Q10 for four years: A validation of previous 10-year follow-up results of a prospective randomized double-blind placebo-controlled trial in elderly. Alehagen U, Aaseth J, Alexander J, Johansson P.