Wąkrotka azjatycka wpływa na gojenie ran chirurgicznych

Wyciąg z wąkrotki azjatyckiej powoduje tworzenie bardziej regularnych, homogennych blizn – ogłosili włoscy naukowcy z Chieti-Pescara University oraz International Agency for Pharma Standard Supplements.

Już w starożytności stosowano wąkrotkę azjatycką miejscowo w leczeniu rozległych ran (np. oparzeń czy owrzodzeń żylnych). Autorzy zwracają uwagę, że na formowanie się blizny wpływa wiele czynników, jest to proces niezwykle dynamiczny i takie zjawiska jak nadmiar wynaczynionej krwi, martwicze tkanki, patogeny, ciała obce czy nadmierna reakcja zapalna mogą prowadzić do wytworzenia keloidów, czyli przerosłych kolagenem, nieestetycznych i czasem bolesnych blizn zamiast linijnych i mało widocznych. Celem badania było zatem sprawdzenie, czy doustnie podawany ekstrakt z  wąkrotki azjatyckiej wpłynie na „upakowanie” struktur kolagenowych blizny, a więc na jej budowę.

Do badania włączono osoby poddawane zabiegowi chirurgicznemu w obrębie jamy brzusznej lub kolana, które w przeszłości miały problem z przerośniętymi bliznami lub keloidami. U wszystkich stosowano trzydniową profilaktykę antybiotykową, zgodnie ze standardem chirurgicznym. W sumie uwzględniono 129 pacjentów, z czego 64 przydzielono do grupy kontrolnej (wyłącznie standardowe leczenie), a 65 tworzyło grupę badaną (suplementacja wyciągu z wąkrotki azjatyckiej między 2 a 6 tygodniem po operacji). Jakość blizn oceniano makroskopowo oraz za pomocą badania ultrasonograficznego.

Ultrasonografia wskazała, że w grupie kontrolnej blizny były mniej regularne niż u osób otrzymujących suplementację, a także mniej homogenne (czyli elementy budulcowe tych blizn były „mniej ściśle upakowane”).

Źródło

Minerva Chir. 2018 Apr;73(2):151-156. Centella asiatica (Centellicum®) facilitates the regular healing of surgical scars in subjects at high risk of keloids. Cotellese R, Hu S, Belcaro G, Ledda A, Feragalli B, Dugall M, Hosoi M, Ippolito E.