Witamina D u dzieci z ADHD

Witaminy D często brakuje dzieciom z ADHD, co więcej, jej suplementacja może poprawić funkcje poznawcze u dzieci z ADHD, i to na wielu poziomach.

Dane na temat żywienia w ADHD (nadpobudliwość z deficytem uwagi) są wciąż skąpe, nieco światła rzuca więc praca poświęcona potencjalnemu znaczeniu witaminy D w tej chorobie. Podstawowym celem pracy była ocena niedoboru witaminy D związanego z ADHD, zaś drugorzędowym – oszacowanie, czy suplementacja tej witaminy wpłynie na zdrowie tych dzieci.

Do badania włączono 50 dzieci z ADHD i 40 dzieci z grupy kontrolnej. Te dzieci, u których wykryto niedobór witaminy D, podzielono następnie na dwie grupy – jedna otrzymywała suplementację witaminy D, druga jej nie otrzymywała. Stan dzieci monitorowano za pomocą różnych testów psychologicznych, jak Wisconsin Card Sorting Test, Conners’ Parent Rating Scale oraz Wechsler Intelligence Scale for Children.

U dzieci z ADHDH znacznie częściej niż u zdrowych występował niedobór witaminy D. Jej średnie stężenie było u nich prawie dwukrotnie mniejsze niż w u dzieci zdrowych! Natomiast suplementacja witaminy D prowadziła do poprawy funkcji poznawczych na wielu poziomach: poziomie pojęciowym, nieuwadze, opozycji, nadpobudliwości i impulsywności.

Źródło

Ann Pharmacother. 2018 Feb 1:1060028018759471. The Impact of Vitamin D Supplementation on Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Children.
Elshorbagy HH, Barseem NF, Abdelghani WE, Suliman HAI, Al-Shokary AH, Abdulsamea SE2, Elsadek AE, Abdel Maksoud YH, Nour El Din DMAE.