Borówki chronią siatkówkę oka

Antocyjany, czyli flawonoidy nadające ciemną barwę m.in. borówkom, mają potencjał zapobiegania rozwojowi lub hamowania rozwoju chorób oczu wynikających z nagromadzenia z wiekiem uszkodzeń siatkówki, takich jak zwyrodnienie plamki żółtej. 

Są to wnioski z badania, w którym antocyjany pochodzące z borówek (malwidynę oraz jej związki glukozydowe oraz galaktozydowe) aplikowano do komórek siatkówki oka poddanych działaniu wolnych rodników (komórki siatkówki przetwarzają światło słoneczne na sygnały elektryczne, czemu towarzyszy generacja wolnych rodników i ich wieloletnie działania prowadzą do nagromadzenia uszkodzeń).

Antocyjany z borówki okazały się redukować stres oksydacyjny indukowany przez wolny rodnik tlenowy – nadtlenek wodoru (H2O2). Zmniejszały bowiem ilość wolnych rodników i aldehydu masłowego, a zwiększały stężenia enzymów odpowiadających za ich dezaktywację: dysmutazy nadtlenkowej, katalazy i peroksydazy glutationowej. Poprawiały też żywotność komórek siatkówki, w tym m.in. istotnie hamując zjawisko apoptozy. W samych komórkach zaś pod wpływem antocyjanin borówki dochodziło do aktywacji różnych szlaków metabolicznych.

Źródło

J Agric Food Chem. 2018 Feb 7. Protective Effects of Blueberry Anthocyanins against H2O2-Induced Oxidative Injuries in Human Retinal Pigment Epithelial Cells.
Huang WY, Wu H, Li DJ, Song JF, Xiao YD, Liu CQ, Zhou JZ, Sui ZQ.