Chondroityna zapobiega wapnieniu komórek chrząstki

Japońscy farmakolodzy ustalili, że chondroityna hamuje mineralizację chondrocytów, czyli komórek wytwarzających chrząstkę stawową. Jest to korzystne działanie, ponieważ zapobiega obumieraniu tych komórek. 

Suplementowana chondroityna hamuje aktywność fosfatazy zasadowej, która jest ważnym enzymem pośredniczącym w wapnieniu (mineralizacji) chrząstki stawowej. Dojrzałe chondrocyty ulegają wapnieniu, co powoduje ich śmierć i jest to naturalnym etapem w życiu tych komórek. Jednak nadmierne wapnienie może doprowadzić do ograniczenia liczby tych komórek i w związku z tym osłabienia i zmniejszenia ilość wytwarzanej chrząstki stawowej (a chondrocyty są komórkami, które ją expressis verbis wytwarzają). Co ciekawe, chondroityna nie zmniejszała produkcji fosfatazy zasadowej, tylko blokowała jej działanie na chondrocyty; mechanizm póki co pozostaje nieznany. Efekt ten był natomiast odwracalny po dodaniu innego enzymu, rozkładającego chondroitynę, można więc uznać, że to właśnie chondroityna chroni komórki chrząstki przed mineralizacją.

Źródło

Biol Pharm Bull. 2017;40(12):2075-2080. Supplemented Chondroitin Sulfate and Hyaluronic Acid Suppress Mineralization of the Chondrogenic Cell Line, ATDC5, via Direct Inhibition of Alkaline Phosphatase. Kudo T, Nakatani S, Kakizaki M, Arai A, Ishida K, Wada M, Kobata K.