Omega-3 i ryby zmniejszają ryzyko złamań

Nienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3 zmniejszają ryzyko złamania o ok. 10 proc. Podobnie działa duże spożycie ryb. 

Zbiorcza analiza wszystkich dostępnych prac naukowych oceniających związek między spożyciem kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i ryb przyniosła dość spójne wnioski. Większość analiz przeprowadzonych przez autorów wskazuje, że istnieje odwrotna korelacja – im większe spożycie tych składników, tym mniej złamań w obrębie bliższego końca kości udowej.

Efekt spożycia ryb jest przy tym podobny do spożycia kwasów omega-3. Autorzy podają, że w analizowanych przez nich pracach brały udział osoby w różnym wieku, w tym ok. 20 r.ż., a więc nie tylko kobiety po menopauzie.

W podsumowaniu autorzy zwracają uwagę, że oba te skłądniki diety mogą chronić kości i w ten sposób zmniejszać ryzyko złąmania.

Źródło

Crit Rev Food Sci Nutr. 2017 Dec 15:1-14. Dietary intake of fish, n-3 polyunsaturated fatty acids and risk of hip fracture: A systematic review and meta-analysis on observational studies. Sadeghi O, Djafarian K, Ghorabi S, Khodadost M, Nasiri M, Shab-Bidar S.