Zespół naukowców z ośrodków w Iranie, Japonii, USA i Wielkiej Brytanii po przeanalizowaniu wyników badań klinicznych wskazuje, że suplementacja gumy guar korzystnie wpływa na profil lipidowy u dorosłych. 

Guma guar jest uznawana za frakcję błonnika i nierzadko znajduje się w składzie preparatów nutraceutycznych mających wspomagać odchudzanie i metabolizm. Wbrew nazwie nie jest sztucznym wytworem, a naturalną substancją izolowaną z nasion rośliny guar. 

Analiza 19 badań klinicznych z randomizacją i grupą kontrolną wskazuje, że suplementacja gumy guar skutecznie zmniejsza część parametrów lipidowych, tj.:

  • całkowite stężenie cholesterolu (o ok. 20 mg/dl);
  • stężenie frakcji LDL (o ok. 15 mg/dl). 

Nie odnotowano natomiast wpływu na stężenie triglicyerydów czy frakcji HDL cholesterolu. Mimo to, wpływ na cholesterol i jego szczególnie istotną frakcję (LDL) wydaje się dość spory (jak na nutraceutyk). Pozwala to przypuszczać, że guma guar mogłaby być wykorzystywana przez pacjentów, którzy z jakiegoś powodu nie chcą stosować leków hipolipemizujących (np. statyn), zwłaszcza w ramach połączeń z innymi nutraceutykami, o innych mechanizmach działania. Warto by przeprowadzić badania oceniające, czy takie połączenia zmniejszą w dłuższej perspektywie ryzyko sercowo-naczyniowe, równolegle ze stężeniem cholesterolu. 

Warto też pamiętać, że nutraceutyki znajdują się wśród metod walki z zaburzeniami lipidowymi zalecanych przez kardiologów (np. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne). 

Na podstawie

Setayesh L, Pourreza S, Zeinali Khosroshahi M, Asbaghi O, Bagheri R, Rezaei Kelishadi M, Wong A, Clark CCT, Ashtary-Larky D, Suzuki K, Ghanavati M. The effects of guar gum supplementation on lipid profile in adults: A GRADE-assessed systematic review, meta-regression, and dose-response meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Br J Nutr. 2022 Jul 15:1-29. doi: 10.1017/S0007114522002136. Epub ahead of print. PMID: 35837742.