Suplementacja witaminy D poprawiła stan kliniczny chorych na niewydolność serca: takie obserwacje poczynili kardiolodzy z Korei Płd. 

Celem badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji witaminy D3 w grupie 73 chorych ze stabilną niewydolnością serca. Dawka zastosowana w badaniu wynosiła 4 tys. j. dziennie, podawano ją przez pół roku. Grupa kontrolna otrzymywała w tym czasie placebo. Wszyscy chorzy otrzymywali ponadto leczenie zgodne ze standardami kardiologicznymi.

Podstawowym ocenianym w tym badaniu parametrem była aktywność śródbłonka. Autorzy podejrzewali, że śródbłonek, czyli wewnętrzna błona tętnic, może być istotnym miejscem działania witaminy D. Z tym działaniem miałby się wiązać możliwy wpływ kardioprotekcyjny witaminy D (wciąż kontrowersyjny, bo badania przynoszą niespójne wyniki). 

Autorom nie udało się stwierdzić, by witamina D poprawiła czynność śródbłonka. Zaobserwowali jednak inne korzystne zmiany:

  • niższe ciśnienie tętnicze;
  • poprawę wydolności fizycznej w teście 6-minutowego chodu;
  • zmniejszenie wymiarów lewego przedsionka serca (ale nie innych istotnych parametrów w echokardiografii);
  • poprawę jakości życia mierzoną w EQ-5D (narzędzie oceniające zdolność do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, nasilenie bólu, lęku i nastrój). 

Nie stwierdzono, by witamina D w dawce 4000 j. powodowała istotne działania niepożądane. 

Uzyskane wyniki są spójne z tymi wcześniejszymi badaniami, które sugerowały, że suplementacja witaminy D może wpływać na przebudowę mięśnia sercowego. Zjawisko to jest typowe dla niewydolności serca i pogłębia zaburzenia w mechanizmie „błędnego koła”. Możliwe, że takie właśnie działanie witaminy D stoi za obserwowaną poprawą.  Wymiary lewego przedsionka są jednym ze wskaźników pozwalających ocenić dysfunkcję serca. Ich wzrost świadczy o przeciążeniu serca, ich redukcja – o poprawie pracy niewydolnego serca. To z kolei może przekładać się na wydolność fizyczną, codzienne funkcjonowanie i psychikę, jak to uwidoczniono w tym badaniu. 

Dołączenie prostej i taniej suplementacji do  aktualnych terapii kardiologicznych może poprawiać stan kliniczny w niewydolności serca. To zaś może oznaczać dłuższe życie, rzadsze hospitalizacje i nieść oszczędności w ochronie zdrowia. Konieczne są dalsze badania, z większymi grupami pacjentów, które dokładnie pozwolą ustalić, u kogo suplementacja witaminy D przyniesie największe korzyści, w jakich dawkach powinna być stosowana i przez jak długi czas. 

Na podstawie

Woo JS, Woo Y, Jang JY, Ha SJ. Effect of vitamin D on endothelial and ventricular function in chronic heart failure patients: A prospective, randomized, placebo-controlled trial. Medicine (Baltimore). 2022 Jul 22;101(29):e29623. doi: 10.1097/MD.0000000000029623. PMID: 35866799; PMCID: PMC9302363.