Amerykańscy naukowcy zajmujący się badaniem wpływu zmian mikroflory jelit na objawy psychoneurologiczne i gastrologiczne u dzieci z autyzmem opublikowali nowe rezultaty swojej pracy.

Autorzy przeanalizowali skład bakterii w przewodzie pokarmowym przed i po transferze mikroflory jelitowej. Zabieg ten polega na wyjałowieniu przewodu pokarmowego za pomocą trudno wchłaniających się leków przeciwbakteryjnych, oczyszczeniu jelit a następnie podawaniu zestawu nowych, „pożądanych” bakterii. 

Badania z użyciem analiz podjednostki 16S rybosomalnego RNA wskazują, że po takim zabiegu u dzieci wzrastał odsetek dobroczynnych bakterii odżywiających się błonnikiem (w tym kilku gatunków Prevotella, a także Bifidobacterium bifidum i Desulfovibrio piger – ta ostatnia ma m.in. zdolność redukcji siarczanów i tworzenia soli wiążących metale ciężkie). Z kolei analiza aktywnych szlaków metabolicznych wskazała, że po zabiegu zmieniła się aktywność genów uczestniczących w metabolizmie kwasu foliowego, siarki i stresie oksydacyjnym – i osiągnęła poziomy typowe dla neurotypowych dzieci. 

To jednak uległo zmianie po dwóch latach. Zarówno skład mikroflory jelitowej, jak i aktywność jej genów osiągnęły zupełnie nowy stan, odmienny i od wyjściowego, i od typowego dla dzieci bez autyzmu. Na razie interpretacja tego faktu jest trudna. Podejrzewa się, że w rozwoju mózgu (i objawów autyzmu) mogą uczestniczyć bakterie jelitowe w stopniu niepodejrzewanym wcześniej. Na przykład, kształtować tworzenie połączeń nerwowych za pośrednictwem wydzielanych metabolitów albo eliminować wpływ neurotoksyn – hipotez do sprawdzenia jest w tym temacie wiele. 

Konieczne są dalsze badania, które pozwolą stwierdzić, czy manipulacje składem bakterii w przewodzie pokarmowym (być może wielokrotne?) pomogą uzyskać trwałe efekty u dzieci z autyzmem. I co najważniejsze – jakie powinny to być manipulacje. Nasza wiedza o mikroflorze jelit jest wbrew pozorom wciąż niewielka (i niewystarczająca). 

Na podstawie

Nirmalkar K, Qureshi F, Kang DW, Hahn J, Adams JB, Krajmalnik-Brown R. Shotgun Metagenomics Study Suggests Alteration in Sulfur Metabolism and Oxidative Stress in Children with Autism and Improvement after Microbiota Transfer Therapy. Int J Mol Sci. 2022 Nov 3;23(21):13481. doi: 10.3390/ijms232113481. PMID: 36362265; PMCID: PMC9654974.