Badanie kliniczne przeprowadzone w Turcji wskazuje, że olejek lawendowy skutecznie zmniejsza nasilenie bólów porodowych. 

Badanie miało charakter randomizowany, uwzględniało trzy grupy złożone z pierworódek: 40 kobiet stanowiło grupę kontrolną, 44 przydzielono do grupy, w której stosowano inhalację olejku lawendowego (dawka: 2 krople, czas: 3 minuty), a 37 do grupy, w której prowadzono masaż aromaterapeutyczny okolicy krzyżowej, również z olejkiem lawendowym. Interwencji dokonywano w każdej z trzech faz porodu. 

Analiza wskazała, że kobiety z obu grup aktywnej interwencji odczuwały mniejszy ból w porównaniu z grupą kontrolną. Inhalacje okazały się skuteczniejsze we wczesnym okresie porodu, a masaż w późniejszych stadiach (pozostaje otwarte pytanie, czy dołączenie olejku lawendowego poprawiłoby skuteczność samego masażu).

Autorzy zalecają wykorzystanie olejku lawendowego przez położne jako metody komplementarnej łagodzenia bólu w trakcie porodu. 

Na podstawie

Karatopuk S, Yarıcı F. Determining the effect of inhalation and lavender essential oil massage therapy on the severity of perceived labor pain in primiparous women: A randomized controlled trial. Explore (NY). 2022 Aug 11:S1550-8307(22)00126-4. doi: 10.1016/j.explore.2022.08.006. Epub ahead of print. PMID: 35987683.