Specjaliści chorób układu nerwowego z dwóch ośrodków naukowych w Pekinie (Chiny) uważają, że suplementacja kwasów omega-3 może być ważną metodą profilaktyki oraz leczenia bólów krzyża. 

Naukowcy przeprowadzili analizę z użyciem metody zwanej randomizacją mendlowską, która pozwala wnioskować o związkach przyczynowo-skutkowych na podstawie badań obserwacyjnych – dzięki uwzględnieniu wariantów genetycznych u ich uczestników. 

Analiza kilku tysięcy osób cierpiących z powodu bólu krzyża i kilkudziesięciu tysięcy z grupy kontrolnej (wszyscy pochodzenia europejskiego) wskazała, że u osób z genetycznie uwarunkowanym wyższym poziomem kwasów omega-3 we krwi zmniejszona była częstość występowania bólu krzyża (w zależności od przyjętej metody statystycznej o 30-45%, czyli dość sporo). Randomizacja mendlowska pozwoliła więc wnioskować o związku przyczynowo-skutkowym między ilością kwasów omega-3 w organizmie a badanym objawem. Jest to zgodne z wynikami badań interwencyjnych, w których obserwowano redukcję bólu krzyża po suplementacji olejów rybich, zwłaszcza EPA (kwasu eikozapentaenowego). 

Zdaniem autorów prawdopodobnym mechanizmem działania kwasów omega-3 pochodzenia rybiego jest ich wpływ przeciwzapalny, mogący hamować rozwój uszkodzeń krążków międzykręgowych. W porównaniu z powszechnie stosowanymi lekami przeciwbólowymi kwasy omega-3 mają znacznie lepszy profil bezpieczeństwa, choć działają wolniej i muszą być dłużej stosowane. Autorzy zalecają, by w bólu krzyża stosować kwasy omega-3 w dawce 3 g oleju rybiego przez 3 miesiące, choć zwracają też uwagę, że konieczne są dalsze badania interwencyjne w celu ustalenia optymalnego dawkowania. 

Na podstawie

Zhou S, Zhu G, Xu Y, Gao R, Li H, Han G, Su W, Wang R. Mendelian Randomization Study on the Putative Causal Effects of Omega-3 Fatty Acids on Low Back Pain. Front Nutr. 2022 Feb 14;9:819635. doi: 10.3389/fnut.2022.819635. PMID: 35237642; PMCID: PMC8882682.