Kolejne duże badanie obserwacyjne wskazuje na możliwe antynowotorowe działanie glukozaminy. Tym razem efekt taki obserwowano u przeszło 400 tys. osób zarejestrowanych w UK Biobank, brytyjskim ogólnokrajowym badaniu kohortowym.  

Gdy przeanalizowano dane z lat 2006-2020, odkryto, że osoby regularnie przyjmujące popularny nutraceutyk – glukozaminę (najczęściej z powodu dolegliwości stawowych) – o kilkanaście punktów procentowych rzadziej zapadały na raka płuca i ok. 10 pkt. proc. rzadziej umierały z tego powodu. To działanie było jeszcze silniej wyrażone u tych uczestników, w rodzinach który występował rak płuca. 

Siłą tego badania jest m.in. liczba osób przyjmujących regularnie glukozaminę, było ich prawie 20 proc. (przeszło 80 tys.!). Korelacja między mniejszym ryzykiem raka płuca a stosowaniem glukozaminy utrzymywała się niezależnie od masy ciała czy historii palenia tytoniu.  

Naukowcy wiążą działanie antynowotworowe glukozaminy z jej wpływem przeciwzapalnym, choć dokładny mechanizm nie został jeszcze wyjaśniony. Pojawiają się nawet hipotezy, że w procesie tym może uczestniczyć flora jelitowa. Wiele jeszcze pozostaje do wyjaśnienia, w tym optymalna dawka glukozaminy, postać i czas przyjmowania – mamy  jednak już kolejne duże badanie z pacjentami „realnymi” (nieselekcjonowanymi jak w przypadku doboru do badań klinicznych), które sugeruje zaskakujące właściwości tego popularnego nutraceutyku związane z przedłużaniem życia. 

Na podstawie

Li G, Zhang X, Liu Y, Zhang J, Li L, Huang X, Thabane L, Lip GYH. Relationship between glucosamine use and the risk of lung cancer: data from a nationwide prospective cohort study. Eur Respir J. 2021 Jul 29:2101399. doi: 10.1183/13993003.01399-2021. Epub ahead of print. PMID: 34326189.