Suplementacja probiotyków zmieniła obraz biochemiczny w reumatoidalnym zapaleniu stawów (RZS) – donieśli naukowcy z Brazylii [1]. 

To rezultaty badania klinicznego, w którym poszukiwano wpływu suplementacji dobroczynnych bakterii jelitowych na tę poważną i przewlekłą chorobę. Wiadomo bowiem, że flora bakteryjna jelit różni się u chorych na RZS  i u osób zdrowych. Pytanie brzmiało zatem, czy jej zmiany mogą zmienić przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Badanie trwało 60 dni, w trakcie których 42 osoby z RZS przyjmowały codziennie złożony preparat z probiotykami albo placebo. Podawane bakterie jelitowe obejmowały szczepy Lactobacillus acidophilus La-14, Lactobacillus casei Lc-11, Lactococcus lactis Ll-23, Bifidobacterium lactis Bl-04 oraz Bifidobacterium bifidum Bb-06 (każdy w dawce 1 mld CFU dziennie).

Nie udało się stwierdzić bezpośredniego przełożenia suplementacji na objawy kliniczne. Mimo to, w grupie otrzymującej probiotyki stwierdzono redukcję trzech parametrów biochemicznych świadczących o nasileniu stanu zapalnego: ilości białych krwinek, stężenia cytokin prozapalnych TNF-alfa oraz Interleukiny 6. Obserwowano także zmniejszenie części biomarkerów stresu oksydacyjnego i nitrozacyjnego. 

To badanie jest kolejną z prób wpływania na przebieg ciężkiej choroby zapalnej stawów za pośrednictwem flory jelitowej. Wcześniejsze prace badawcze dały dość podobny efekt, tj. zmniejszenie stężenia markerów zapalenia przy braku efektu w postaci złagodzenia objawów (choć w niektórych obserwowano też redukcję bólu) [2]. Przyczyn takiej rozbieżności między parametrami biochemicznymi a klinicznymi może być wiele, jedna z nich to np. zbyt krótki czas stosowania suplementacji. Warto mimo to śledzić trendy związane z podawaniem probiotyków w RZS, z pewnością pojawią się kolejne badania kliniczne eksplorujące temat związków między zaburzoną pracą układu odpornościowego a leczeniem dysbiozy, czyli zmian składu mikroflory jelitowej. 

Na podstawie

1. Cannarella LAT, Mari NL, Alcântara CC, Iryioda TMV, Costa NT, Oliveira SR, Lozovoy MAB, Reiche EMV, Dichi I, Simão ANC. Mixture of probiotics reduces inflammatory biomarkers and improves the oxidative/nitrosative profile in people with rheumatoid arthritis. Nutrition. 2021 Apr 18;89:111282. doi: 10.1016/j.nut.2021.111282. Epub ahead of print. PMID: 34111674.

2. Mohammed AT, Khattab M, Ahmed AM, Turk T, Sakr N, M Khalil A, Abdelhalim M, Sawaf B, Hirayama K, Huy NT. The therapeutic effect of probiotics on rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Clin Rheumatol. 2017 Dec;36(12):2697-2707. doi: 10.1007/s10067-017-3814-3. Epub 2017 Sep 15. PMID: 28914373.