Kardiolodzy z University of Kansas Medical Center (USA) przeprowadzili dużą, retrospektywną analizę, w której stwierdzili związek między stężeniem witaminy D we krwi a ryzykiem zawału serca. 

Dane pochodziły od przeszło 20 tys. wojskowych monitorowanych w systemie Veterans Health Administration. Celem było wyjaśnienie, czy suplementacja połączona z oceną jej skuteczności wpływa na częstość zawałów serca, zwłaszcza u osób z bardzo małymi stężeniami witaminy D (<20 ng/ml). W części badań bowiem obserwowano ewidentny związek między witaminą D a tym ryzykiem, w innych nie udało się go potwierdzić – zdaniem autorów za taki stan rzeczy mogą odpowiadać zbyt krótkie okresy obserwacji oraz nieadekwatne dawkowanie witaminy D (przyjmowanie suplementu bez skorygowania dawki, jeśli suplementacja nie powoduje adekwatnego wzrostu stężenia aktywnych metabolitów witaminy D). Dane, które przeanalizowali autorzy, obejmowały prawie 20 lat (okres od 1999 do 2018 r.). 

Pacjentów podzielono na grupy w zależności od stężenia witaminy D we krwi: ≤20 ng/ml, 21-29 ng/ml oraz ≥30 ng/ml. Jak się okazało, w grupie o największym stężeniu witaminy D ryzyko zawału serca było najmniejsze (różnica była niebagatelna, rzędu 35%, w stosunku do grupy o najmniejszym zaopatrzeniu w witaminę D). Co ciekawe, nie stwierdzono różnic między gupą pierwszą i drugą. Także ogólna umieralność (tzn. uwzględniająca zgony z różnych przyczyn) była niższa w grupie o największym stężeniu witaminy D (różnica blisko 40% w stosunku do grupy ze stężeniem <20 ng/ml) choć wydaje się, że w tym aspekcie wystarczające  jest już stężenie przekraczające 20 ng/ml. 

Wydaje się więc, że poziom witaminy D <20 ng/ml jest niewystarczający, osoby z takimi stężeniami umierają częściej, z różnych przyczyn. W aspekcie ochrony przed zawałem 20 ng/ml wydaje się jednak zbyt niskie – mniej osób dostawało zawału, jeśli miało poziom witaminy D >30 ng/ml. Przy czym właściwe poziomy witaminy D trzeba utrzymywać latami, aby ujawniło się jej korzystne działanie. Zauważmy, co podkreślają też autorzy, że nie wystarczy brać latami suplement z witaminą D – trzeba jeszcze upewnić się, że dawka jest wystarczająca, czyli oceniać stężenie witaminy D we krwi. 

Na podstawie

Acharya P, Dalia T, Ranka S, Sethi P, Oni OA, Safarova MS, Parashara D, Gupta K, Barua RS. The Effects of Vitamin D Supplementation and 25-Hydroxyvitamin D Levels on the Risk of Myocardial Infarction and Mortality. J Endocr Soc. 2021 Jul 15;5(10):bvab124. doi: 10.1210/jendso/bvab124. PMID: 34396023; PMCID: PMC8358990.