Idea integracji medycyny, intensywnie tu promowana, polega na włączaniu w proces leczenia nie tylko tabletek, ale i zmian diety i stylu życia, nutraceutyków, szeroko pojętych działań rehabilitacyjnych, fizycznych oraz duchowych. Objęcie terapią wielu pól funkcjonowania człowieka działa synergistycznie i potęguje efekty lecznicze. Naukowcy z jednej z najlepszych klinik na świecie (Cleveland Clinic w USA) wykazali, że takie podejście jest skuteczniejsze od „typowego tabletkowego” w chorobach zapalnych stawów. 

Problem w reumatoidalnym czy łuszczycowym zapaleniu stawów polega na tym, że dostępne aktualnie leki nie są stuprocentowo skuteczne (ani pozbawione działań ubocznych). Autorzy prześledzili losy 318 chorych, wyselekcjonowali 54, którzy byli poddani programowi medycyny funkcjonalnej, i porównali z tymi, którzy byli leczeni standardowo. Program funkcjonalny obejmował – obok standardowego postępowania lekarskiego zgodnego z wytycznymi American College of Rheumatology:

  • żywienie (dieta bezglutenowa z ograniczeniem węglowodanów i nabiału);
  • indywidualnie dobieraną suplementację nakierowaną na uzupełnianie antyoksydantów, witamin (zwłaszcza witaminy D), kwasów omega-3, prebiotyki (błonnik!) i probiotyki w celu uszczelniania nabłonka jelitowego;
  • detoksykację organizmu z metali ciężkich, jak rtęć i ołów. 

Do dyspozycji pacjentów był specjalista dietetyki i doradca zdrowotny. 

Po 12 tygodniach w grupie leczenia funkcjonalnego stwierdzono:

  • istotnie mniejsze nasilenie bólu;
  • lepsze wyniki w skali PROMIS oceniającej fizyczny i psychiczny wymiar zdrowia w subiektywnym odbiorze pacjenta (ten ostatni przede wszystkim u osób po 55 r.ż.). 

Jeśli konwencjonalna terapia nie przynosi spodziewanych efektów, poprawę może przynieść dołączenie dodatkowych sposobów leczenia objętych nazwą terapii funkcjonalnej – uznają autorzy w podsumowaniu. Najlepiej indywidualizowana i kompleksowa – aż się prosi dodać. 

Na podstawie

Droz N, Hanaway P, Hyman M, Jin Y, Beidelschies M, Husni ME. The impact of functional medicine on patient-reported outcomes in inflammatory arthritis: A retrospective study. PLoS One. 2020 Oct 8;15(10):e0240416. doi: 10.1371/journal.pone.0240416. PMID: 33031458; PMCID: PMC7544031.