Suplementacja dwóch szczepów bakterii zmniejszyła objawy depresyjne, prawdopodobnie wpływając na procesy życiowe komórek nerwowych – ogłosili specjaliści żywienia z ośrodków medycznych w Turcji i Iranie. 

Takie rezultaty przyniosła analiza danych z wcześniejszego badania, w ramach którego wykazano, że suplementacja dwóch probiotyków (Lactobacillus helveticus oraz Bifidobacterium longum) poprawia stan kliniczny chorych na depresję. To znany efekt niektórych probiotyków; szczepy bakterii wykazujące takie działania obejmuje się wspólną nazwą „psychobiotyki”. 

Nie są znane dokładne procesy, które ulegają zmianie po suplementacji probiotyków i które odpowiadają za efekt przeciwdepresyjny. Prawdopodobnie są one złożone i obejmują wpływ bakterii na wydzielanie cytokin przez układ odpornościowy, a także wydzielanie przez bakterie jelitowe związków, które przenikają do ośrodkowego układu nerwowego, i tam wpływają na wydzielanie neurotransmiterów albo czynników regulujących wzrost neuronów. 

Autorzy omawianej pracy naukowej wykazali, że suplementacja probiotyków powodowała po 8 tygodniach wzrost stężenia BDNF, białka które odpowiada za przemieszczanie się, wzrastanie i rozmnażanie komórek układu nerwowego. Zapobiega też przedwczesnej śmierci oraz ułatwia organizowanie się komórek w sieci odpowiadające za szeroko pojęte uczenie czy też adaptację do zmian. Zmiana stężenia BDNF korelowała z kolei z ciężkością depresji. Podobnego zjawiska nie obserwowano za to w grupie otrzymującej placebo ani w grupie, ktora otrzymywała prebiotyki (czyli substancje odżywiające bakterie jelitowe). 

Poszukiwanie mechanizmów działania psychobiotyków to tylko jedna kwestia. Drugą, równie ważną, jest przesłanie tego badania: za pomocą suplementacji właściwie dobranych szczepów bakterii jelitowych można wpływać na przebieg kliniczny depresji. To badanie nie pokazało ich wpływu na nastrój ogólnie zdrowych osób, tylko chorych z rozpoznaną klinicznie depresją, czyli sugeruje ich potencjał terapeutyczny w znacznie poważniejszej sytuacji klinicznej niż przysłowiowa „chandra”. 

Na podstawie

J Neurogastroenterol Motil. 2020 Sep 30;26(4):486-495. Effects of a Psychobiotic Supplement on Serum Brain-derived Neurotrophic Factor Levels in Depressive Patients: A Post Hoc Analysis of a Randomized Clinical Trial. Nazanin Heidarzadeh-Rad et al.