U dzieci z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (AZS) suplementacja witaminy D może być skutecznym sposobem poprawiającym efektywność już prowadzonego leczenia – stwierdzili naukowcy z Egiptu. 

Takie wnioski przyniosło badanie kliniczne, które przeprowadzili, aby ocenić przydatność witaminy D w ciężkich postaciach AZS. Przy lżejszym przebiegu choroby suplementacja taka wydaje się skuteczna, natomiast niejasna była jej rola w trudniejszych do leczenia sytuacjach. 

U 86 dzieci stosowano albo terapię kremem z hydrokortyzonem z dodatkiem placebo, albo to samo leczenie z dodatkiem 1600 j. witaminy dziennie. Obserwacja trwała 12 tygodni. W grupie otrzymującej witaminę D stwierdzono po tym czasie:

  • poprawę wskaźnika EASI (72-punktowa skala oceniająca nasilenie i rozległość objawów AZS) w stosunku do tego w grupie placebo;
  • większy stopień redukcji tego samego wskaźnika w porównaniu z wyjściowym wynikiem;
  • i oczywiście lepsze poziomy witaminy D w surowicy. 

Witamina D ma wiele działań istotnych dla budowy i czynności skóry:

  • zmniejsza kolonizację bakteryjną potencjalnie patogennymi szczepami;
  • przyczynia się do utrzymania funkcji barierowej skóry;
  • wpływa na działanie układu immunologicznego;
  • wspiera aktywność przeciwdrobnoustrojową tego ostatniego. 

Bliższa analiza ujawniła, że najprawdopodobniej różni pacjenci odmiennie odpowiadają na suplementację witaminy D. Lepszych wyników można się spodziewać u osób, które mają niedobór witaminy D, z kolei otyłość może osłabiać wpływ suplementacji (witamina D się odkłada w tkance tłuszczowej i pozostaje tam nieaktywna, stąd u osób z nadwagą stosuje się większe dawki witaminy D – w omawianym badaniu jednak wszystkim podawano 1600 j.). Dodajmy do tego jeszcze, że na przebieg AZS i nawet biodostępność witaminy D może wpływać dieta czy posiłek, z którym ta jest przyjmowana, i już widać, jak wiele pozostaje jeszcze do wyjaśnienia. Na pewno jednak suplementację witaminy D warto w atopowym zapaleniu skóry poważnie rozważyć, jak w każdej przewlekłej chorobie zapalnej, przez cały rok, a nie tylko jesienią i zimą.

Na podstawie

Pharmacol Res Perspect. 2020 Dec;8(6):e00679.  The impact of vitamin D supplementation as an adjuvant therapy on clinical outcomes in patients with severe atopic dermatitis: A randomized controlled trial. Noha O Mansour et al.