W serwisie medRxiv służącym do publikacji prac naukowych jeszcze przed ich recenzją opublikowano wyniki ważnej metaanalizy danych z badań klinicznych poświęconych związkom między suplementacją witaminy D a podatnością na ostre zakażenia dróg oddechowych [1]. Recenzja się wyjątkowo opóźnia, więc można chyba przybliżyć wyniki tej pracy bez dalszego oczekiwania. 

Zwraca uwagę fakt, że wśród autorów jest kilkudziesięciu naukowców z ośrodków medycznych z całego świata (w tym z Polski). 

Do analizy włączono 42 randomizowane badania kliniczne. Omawiana praca jest aktualizacją podobnej analizy sprzed 4 lat, do której jednak włączono tylko 25 badań – w międzyczasie pojawiło się sporo nowych prac i można było przeprowadzić nowe obliczenia statystyczne na większej ilości danych. 

W sumie przeanalizowane dane uzyskane od przeszło 45 tys. uczestników w najróżniejszym wieku – od niemowląt do osób bardo starych (ok. 90 r.ż.). Suplementacja witaminy D okazała się na poziomie bardzo ogólnym zmniejszać ryzyko zakażenia o ok. 10 proc. w stosunku do placebo, niezależnie od wyjściowego jej stężenia we krwi. Jednak gdy witaminę D podawano codziennie, a nie w innych przedziałach czasowych, ryzyko było zmniejszone już o 25 proc., a gdy dawka witaminy D w suplementacji wynosiła do 1000 g dziennie – nawet o 30 proc.

Zdaniem autorów suplementacja witaminy D jest bezpieczna i skuteczna w aspekcie zmniejszania ryzyka ostrego zakażenia dróg oddechowych, szczególnie gdy jest stosowana w dawkach 400-1000 j. dziennie przez okres do 12 miesięcy. 

Warto przypomnieć, że suplementację witaminy D wiąże się także ze zmniejszeniem ryzyka COVID-19 oraz ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby. Dla przykładu w pracy z 2021 r. amerykańscy naukowcy analizując dane przeszło 8 tys. osób z Wielkiej Brytanii, zauważyli, że osoby regularnie suplementujące witaminę D zakażały się koronawirusem SARS-CoV-2 o 1/3 rzadziej [2].

Na podstawie

  1. Jolliffe DA, Camargo CA, Sluyter JD, Aglipay M, Aloia JF, Ganmaa D, Bergman P, Borzutzky A, Damsgaard CT, Dubnov-Raz G, Esposito S, Gilham C, Ginde AA, Golan-Tripto I, Goodall EC, Grant CC, Griffiths CJ, Hibbs AM, Janssens W, Khadilkar AV, Laaksi I, Lee MT, Loeb M, Maguire JL, Majak P, Mauger DT, Manaseki-Holland S, Murdoch DR, Nakashima A, Neale RE, Pham H, Rake C, Rees JR, Rosendahl J, Scragg R, Shah D, Shimizu Y, Simpson-Yap S, Kumar GT, Urashima M, Martineau AR. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory infections: systematic review and meta-analysis of aggregate data from randomised controlled trials. medRxiv [Preprint]. 2020 Nov 25:2020.07.14.20152728. doi: 10.1101/2020.07.14.20152728. PMID: 33269357; PMCID: PMC7709175.
  2. Ma H, Zhou T, Heianza Y, Qi L. Habitual use of vitamin D supplements and risk of coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: a prospective study in UK Biobank. Am J Clin Nutr. 2021 Jan 29:nqaa381. doi: 10.1093/ajcn/nqaa381. Epub ahead of print. PMID: 33515005; PMCID: PMC7929381.