Grupa specjalistów z pierwszej linii frontu walki z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zaproponowała zasady postępowania w COVID-19. Duży nacisk kładą na współpracę lekarzy i dietetyków.

Autorzy zwracają uwagę, że mimo iż zakażenie koronawirusowe kojarzy się z zajęciem płuc, ważną rolę w jego przebiegu pełni także układ pokarmowy. W trakcie COVID-19 dochodzi bowiem do rozszczelnienia nabłonka jelitowego i wysiewu toksyn bakteryjnych (albo i przedostawania się całych bakterii) do krwi. Ich zdaniem za poważne uszkodzenie płuc w COVID-19 przynajmniej po części odpowiadają właśnie przedostające się z przewodu pokarmowego bakterie.

Autorzy stoją na stanowisku, że u każdego chorego należy ocenić stan odżywienia, aby zidentyfikować tych, którzy są zagrożeni niedożywieniem. U nich należy wdrażać szybką suplementację niezbędnych składników. W cięższych przypadkach zalecają też ograniczenie kaloryczności diety, aby zapobiec stresowi oksydacyjnemu (szczegóły znajdują się w oryginalnym artykule). Zwracają też uwagę na kontrowersje dotyczące podaży białka w ostrym zakażeniu – wyniki badań klinicznych wydają się stać w sprzeczności z oficjalnymi zaleceniami (i europejskimi, i chińskimi), i zdaniem autorów nie należy przekraczać 1,5 g białka/kg/24 godz. (a raczej oscylować w okolicy 1,0 g/kg).

Ostatnim elementem, którym zajęli się autorzy omawianej pracy, są kwasy omega-3. Ich zdaniem istnieje teoretyczne uzasadnienie podawania tego nutraceutyku z uwagi na zdolność do wygaszania nadmiernie rozbuchanej reakcji zapalnej, która powoduje ciężkie i rozległe uszkodzenie narządowe w COVID-19. Oficjalne chińskie zalecenia leczenia tej choroby rekomendują doustną suplementację kwasów omega-3, autorzy zaś sugerują nawet rozważenie ich podawania dożylnego – zwłaszcza w ciężkich przypadkach szybko pogarszającego się stanu klinicznego, oczywiście pod baczną kontrolą lekarską.

Na podstawie
Jiang H, Zhang JC, Zeng J, Wang L, Wang Y, Lu CD, Deng L, Deng H, Wang K, Sun MW, Zhou P, Yuan T, Chen W. Gut, metabolism and nutritional Support for COVID-19: Experiences from China. Burns Trauma. 2020 Dec 21;8:tkaa048. doi: 10.1093/burnst/tkaa048. PMID: 33654695; PMCID: PMC7901705.