Dołączenie ekstraktu z witanii ospałej (ashwaganda) do leków psychiatrycznych zaowocowało poprawą kliniczną u osób z uogólnionym zaburzeniem lękowym. 

Choroba ta, zwana też zespołem lęku uogólnionego, polega na stałej obecności lęku – pozornie bezsensownego, bo niezwiązanego z żadnym konkretnym zagrożeniem. Chory po prostu stale odczuwa nieupostaciowany niepokój, nie wiadomo przed czym, i zamartwia się – codziennie i bez ustanku. Nie może się uwolnić przed myśleniem o złych rzeczach, które mogą spotkać jego samego lub kogoś bliskiego (np. choroby, problemy finansowe, wypadki) i nie potrafi w związku z tym cieszyć się życiem. Nierzadko dołączają się do tego częste bóle głowy, objawy wzmożonego napięcia mięśniowego (np. bóle kręgosłupa) czy nawet poważne choroby psychosomatyczne. Niektórzy terapeuci zajmujący się tematyką umysłu i świadomości w wydaniu „dalekowschodnim” (buddyzm, taoizm…) uważają nawet, że większość chorób bierze się z problemów na poziomie umysłu. Pogląd ten jest nieakceptowany w ściśle mechanistycznej medycynie zachodniej; zachodni naukowcy częściej wiążą zaburzenia lękowe z przeludnieniem i stresem wynikającym z przyspieszenia technologicznego; wiele by można na ten temat dyskutować. W poszukiwaniu nowych metod pomocy chorym z uogólnionym zaburzeniem lękowym badacze z Iranu podjęli się próby integracji medycyny wschodniej i zachodniej – połączyli leczenie farmakologiczne (inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI) z ashwagandą (witanią ospałą), czyli rośliną o ugruntowanej pozycji w medycynie ajurwedyjskiej. Należy ona do grupy adaptogenów, czyli produktów mających przywracać równowagę procesów fizjologicznych, zwłaszcza w okresie stresu (ma zresztą wiele działań – w tym badaniu klinicznym wykorzystano zdolność ashwagandy do aktywacji receptorów GABA w układzie nerwowym, co wiąże się z wpływem uspokajającym, przejawiającym się zresztą w nazwie tej rośliny). 

Ektrakt z ashwagandy w dawce 1 g dziennie podawano 22 pacjentom, 18 stanowiło grupę placebo. Wszyscy mieli zdiagnozowane uogólnione zaburzenie lękowe i wszyscy otrzymywali lek z grupy SSRI. Obserwacja trwała 6 tygodni. Po tym okresie stwierdzono, że w grupie, która dodatkowo stosowała ashwagandę, istotnie zmniejszyło się nasilenie lęku mierzone w skali Hamiltona, przy czym największy efekt odnotowano po ok. miesiącu. Nie stwierdzono przy tym istotnych klinicznie działań niepożądanych, co sprawia, że autorzy uznają ashwagandę za potencjalnie przydatną w uogólnionym zaburzeniu lękowym, dla poprawy skuteczności aktualnych terapii. 

Na podstawie

Curr Clin Pharmacol. 2020 Apr 13. Assessment of Withania somnifera root extract efficacy in patients with generalized anxiety disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Fuladi S, Emami SA, Mohammadpour AH, Karimani A, Manteghi AA, Sahebkar A.