Chińscy gastroenterolodzy wspólnie ze specjalistami żywienia wykazali, że regularna suplementacja siemienia lnianego zwiększa częstość i poprawia regularność wypróżnień. I to lepiej niż często stosowanego leku na zaparcia.

Badanie miało charakter prospektywny, z randomizacją i kontrolą placebo oraz podwójnie ślepą próbą. Brało w nim udział 90 pacjentów z zaparciem czynnościowym, których przypisano do grupy otrzymującej albo suplement z siemienia lnianego (50 g dziennie, z posiłkiem) albo laktulozę (15 ml dziennie na czczo). Laktuloza jest powszechnie dostępnym bez recepty lekiem stosowanym w zaparciach.

Po miesiącu w obu grupach stwierdzono wyraźną poprawę w zakresie zaparć, np. mediana liczby wypróżnień zwiększyła się z 2 do 7 tygodniowo w grupie stosującej suplement z siemienia lnianego i do 6 tygodniowo w grupie leczonej laktulozą. W obu grupach stwierdzono poprawę jakości życia związaną z ograniczeniem uciążliwości zaparć.

Autorzy zwracają uwagę, że siemię lniane okazało się nieco skuteczniejsze niż popularny lek, ponadto więcej osób w grupie otrzymującej ten nutraceutyk miało stolce zbliżone do prawidłowych (laktuloza ma tendencję do generowania stolców wodnistych, z uwagi na osmotyczny mechanizm działania). Warto zauważyć, że wszystkie osoby uczestniczące w eksperymencie miały zaparcie czynnościowe (co oznacza, że przed jego rozpoczęciem zostały zbadane przez lekarza, który wykluczył poważną chorobę organiczną jako przyczynę zaparć – to zawsze warto zrobić, zwłaszcza jeśli zaparcie nie ustępuje mimo 2-3 tyg. prób jego opanowania). Zaburzenia czynnościowe są częstą przyczyną zaparć w starszym wieku, a ich przyczyny są złożone i nie do końca poznane. Mimo to, właśnie zmiana diety na bogatszą w produkty roślinne, błonnik i wspieranie się nutraceutykami jest podstawowym krokiem w leczeniu tej postaci zaparcia.

Na podstawie
Asia Pac J Clin Nutr. 2020;29(1):61-67. Effects of flaxseed supplementation on functional constipation and quality of life in a Chinese population: A randomized trial. Sun J, Bai H, Ma J, Zhang R, Xie H, Zhang Y, Guo M, Yao J.