Lekarze z oddziałów Ludowego Szpitala Regionu Kuangsi-Czuang w Chinach uważają, że suplementacja witaminy D może mieć potencjał w zapobieganiu i nawet leczeniu COVID-19 u starszych osób. 

Takie wnioski wysnuli z przeprowadzonego badania kliniczno-kontrolnego, w ramach którego porównali, jak wyglądały zasoby witaminy D u 80 osób zdrowych oraz u 62 chorych na COVID-19 pacjentów szpitala przyjętych w okresie między połową lutego i połową marca 2020 r.

Analiza statystyczna wskazała, że:

  • osoby, u których COVID-19 przebiegał szczególnie ciężko, częściej miały niewydolność nerek, niż osoby z łagodną chorobą;
  • chorzy na COVID-19 mieli istotnie niższe stężenia witaminy D w surowicy – niedobór witaminy D stwierdzono u 40% chorych i tylko u 10% w grupie kontrolnej (to i tak niezły wynik – w naszej szerokości geograficznej niedobór witaminy D u zdrowych osób jest wielokrotnie częstszy);
  • najniższe stężenia witaminy D stwierdzono u osób z najcięższym przebiegiem zakażenia (miało go 80% ciężko/krytycznie chorych i tylko 36% lżej chorych). 

Autorzy obliczyli też poziom witaminy D, który wiązał się z ochroną przed ciężkim przebiegiem COVID-19, wynosił nieco ponad 40 nmol/l. 

Zwraca uwagę częste występowanie w zagrożonej grupie niewydolności nerek. Jest to przykład choroby współistniejącej, która prowadzi do uszkodzenia rozlicznych narządów, co zwiększa ryzyko powikłań zakażeń wirusowych (nie tylko COVID-19, ale także np. grypy). Jednym z typowych zjawisk w przewlekłej chorobie nerek jest niedobór witaminy D. W zaawansowanym stadium nawet odpowiednia jej podaż nie wystarczy, ponieważ uszkodzone nerki nie są w stanie jej aktywować. Dlatego tym chorym podaje się specjalną postać witaminy D (aktywną). 

Wniosek z tej pracy jest taki, że witamina D może być jeszcze ważniejsza, niż do tej pory sądzono. Niedopuszczanie do powstania niedoboru witaminy D może się okazać ważną strategią profilaktyki ciężkich infekcji wirusowych. Z pewnością COVID-19 przyspieszy prace naukowe w wirusologii, w tym badania nad związkami między odpornością a żywieniem – co już się zresztą dzieje. 

Na podstawie

J Am Coll Nutr. 2020 Oct 13;1-8. Does Serum Vitamin D Level Affect COVID-19 Infection and Its Severity?-A Case-Control Study. Kun Ye et al.