Mamy kolejne badanie kliniczne ukazujące korzystny wpływ resweratrolu na funkcje poznawcze. Tym razem trwające dość długo (rok). 

Badanie pochodzi z Australii, gdzie wcześniej wykazano, że mała dawka resweratrolu już po stosunkowo krótkim czasie (14 tygodni) przynosi poprawę funkcji poznawczych, jak i przepływu krwi przez mózg. Autorzy nie spoczęli na laurach, tylko zaplanowali kolejne, znacznie dłuższe badanie, w którym udział wzięło 129 kobiet po menopauzie, którym podawano albo placebo, albo izomer trans resweratrolu w dawce 150 mg dziennie w dwóch dawkach podzielonych. 

Po roku w grupie otrzymującej resweratrol odnotowano umiarkowanie lepsze funkcjonowanie poznawcze, głównie w zakresie szybkości przetwarzania informacji oraz elastyczności poznawczej (są to jedna z pierwszych funkcji ulegające osłabieniu z wiekiem). Przy tym – najlepsze efekty uzyskano u tych osób, które wyjściowo w tym aspekcie funkcjonowały najgorzej. 

Resweratrol usprawnił także przepływ krwi przez mózg, zarówno w spoczynku, jak i jego dynamikę po zadziałaniu czynników wymagających angażowania obwodów poznawczych. To ostatnie zjawisko było skorelowane z poprawą metabolizmu glukozy (o czym świadczył bardzo ważny parametr: spadek stężenia hemoglobiny glikowanej, czyli HbA1c). 

Zdaniem autorów działanie resweratrolu usprawniające przepływ w mikrokrążeniu może skutkować poprawą metabolizmu glukozy, a to z kolei – działać neuroprotekcyjnie. Efekty utrzymują się przez rok, co eliminuje ewentualną zmienność związaną z porami roku, nie odnotowano przy tym żadnych istotnych działań ubocznych resweratrolu. 

Na podstawie

Nutrients. 2020 Mar 20;12(3). Sustained Cerebrovascular and Cognitive Benefits of Resveratrol in Postmenopausal Women. Thaung Zaw JJ, Howe PRC, Wong RHX.