Z badania japońskich naukowców wynika, że skutkom siedzącego trybu życia (i nie tylko) można zapobiegać za pomocą suplementacji substancji obecnych w papryce.

Brak ruchu znacznie przyczynia się do epidemii otyłości, zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, chorób stawów, wreszcie do przewlekłego stanu zapalnego, który wiąże się z rozwojem np. cukrzycy czy miażdżycy tętnic wieńcowych.

Autorzy badania wyszli z założenia, że skoro kapsynoidy (substancje aktywne z papryki) mają działanie przeciwzapalne i przenikają do mózgu, ich systematyczna doustna suplementacja wpłynie na tlący się stan zapalny w ośrodkowym układzie nerwowym i przyczyni się do poprawy wydolności fizycznej starszych osób.

W badaniu uczestniczyły 72 osoby, z dużą przewagą kobiet. Przez 3 miesiące otrzymywali suplement zawierający 9 mg kapsynoidów z Capsicum annuum lub placebo. Równolegle prowadzono podobny eksperyment na zwierzętach, aby móc ocenić ewentualne zmiany w obrębie mózgu i innych tkanek.

W podgrupie ludzi, którzy prowadzili siedzący tryb życia, stwierdzono istotny (o ok. 20 proc.!) wzrost aktywności fizycznej mierzony ekwiwalentami metabolicznymi (MET), czemu towarzyszyło zwiększenie dziennego wydatku energetycznego.

W całej zaś grupie stwierdzono:

  • zmniejszenie obwodu w pasie;
  • redukcję tłuszczowej masy ciała;
  • redukcję trzewnej tkanki tłuszczowej.

Pojawił się też jeszcze jeden nieoczekiwany efekt: u osób po 80 r.ż. po suplementacji kapsynoidów zmniejszyła się częstość niespecyficznych dolegliwości określanych przez nich jako „dreszcze”.

Także zwierzęta otrzymujące kapsanoidy wykazywały zwiększoną aktywność ruchową. W ich mózgach zaś stwierdzono redukcję stanu zapalnego i markerów stresu oksydacyjnego.

Obserwacje te potwierdzają wcześniejsze prace, w których papryka okazywała się źródłem substancji o działaniu odchudzającym, ale też sugeruje związek między tlącym się zapaleniem tkanki nerwowej a siedzącym trybem życia. Trudno wyrokować, co jest przyczyną a co skutkiem, ale być może jest tak, że oba zjawiska wpływają na siebie w mechanizmie błędnego koła – a czerwona papryka jest w stanie to błędne koło przerwać. Tak by można odbierać wyniki opisywanej pracy, choć oczywiście taką hipotezę należy potwierdzić w kolejnych badaniach naukowych.

Na podstawie

Nutrients. 2020 Jan 14;12(1). Effects of Capsinoids on Daily Physical Activity, Body Composition and Cold Hypersensitivity in Middle-Aged and Older Adults: A Randomized Study. Yokoyama K, Yamada Y, Akamatsu Y, Yoshinaka Y, Yamamoto A, Koizumi T, Ohyama K, Suzuki K, Hashimoto M, Sato H, Kimura M.