W piśmie naukowym poświęconym badaniom nad autyzmem pojawiła się interesująca analiza danych z badania MARBLES, która rzuca nieco światła na możliwości zapobiegania tej chorobie. Być może rolę profilaktyczną pełni dieta bogata w kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3. 

Badanie prowadzone było przez Uniwersytet Kalifornijski (USA) z udziałem grupy wysokiego ryzyka: 258 kobiet, które planowały ciążę lub były w ciąży i które równocześnie miały już dziecko z zaburzeniem z kręgu autyzmu. W tej sytuacji zwiększone jest ryzyko, że kolejne dziecko także zachoruje na autyzm.

Gdy kolejne dzieci się narodziły, naukowcy skorelowali rozwój ich układu nerwowego w 3 r.ż. z dietą matek – pod kątem zawartości w niej kwasów omega-3, jak również stężeniem kwasów omega-3 we krwi matek w trakcie ciąży.

Analiza wskazała, że jeśli matka z grupy ryzyka spożywała więcej kwasów omega-3 w drugiej połowie ciąży, ryzyko, że u jej dziecko zostanie rozpoznany autyzm, było zmniejszone o 40 proc. 

Jak widać, coraz więcej danych wskazuje, że klucz do autyzmu znajduje się w okresie rozwoju płodu w macicy. Ta sama grupa naukowców opublikowała w zeszłym roku pracę wskazującą, że ryzyko zależy również od przyjmowania witamin i minerałów we wczesnym okresie ciąży. Dla kwasów omega-3 newralgiczny wydaje się kolejny okres, czyli druga połowa ciąży.

Trudno na razie wyrokować, czy to kwasy omega-3 lub witaminy odpowiadają za spadek ryzyka, czy też większa świadomość zdrowotna matek, które dbają o ich zawartość w diecie (i w związku z tym zdrowszy styl życia). Możliwe jednak, że coś jest na rzeczy,  kwasy omega-3 wydają się bowiem kluczowe dla rozwoju mózgu, są przecież wbudowywane w błony komórkowe neuronów i wpływają na ich funkcje, co wykazano w licznych badaniach. Dowód tej teorii wymagałby przeprowadzenia badania interwencyjnego z kontrolą placebo, liczmy więc, że się go kiedyś doczekamy.

Na podstawie

Autism. 2020 Jan 21:1362361319877792. Maternal polyunsaturated fatty acids and risk for autism spectrum disorder in the MARBLES high-risk study. Huang Y, Iosif AM, Hansen RL, Schmidt RJ.