Specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Timisoarze (Rumunia) wykazali, że olejek miętowy działa bakteriobójczo. Ich zdaniem w niedalekiej przyszłości może być wykorzystywany w leczeniu chorób wywołanych przez groźne patogeny. 

Poszukiwanie nowych substancji przeciwbakteryjnych napędzane jest niewątpliwie zjawiskiem narastania oporności na antybiotyki. W związku z masowym stosowaniem antybiotyków bakterie nie dość, że adaptują się i na różne sposoby „uniewrażliwiają się” na ich działanie, to jeszcze potrafią przekazywać geny oporności innym bakteriom, przesyłając je niczym paczki pocztowe. Już dziś mamy do czynienia ze szczepami wielolekoopornymi, na które nie działają nawet kombinacje silnych antybiotyków. Jeśli masowo wtargną do szpitali, wkrótce nie będzie czym leczyć zakażeń i cofniemy się do ery sprzed odkrycia penicyliny przez Fleminga. Do najbardziej niebezpiecznych należą oporne szczepy Enterobacteriaceae, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, gronkowce złociste czy Acinetobacter baumannii.

Autorzy tego niezwykle ciekawego eksperymentu postanowili wypróbować siłę działania olejku eterycznego z mięty pieprzowej – właśnie na opornych na antybiotyki szczepach bakterii, wyizolowanych ze szpitala „Pius Brînzeu” w Timișoarze. Okazało się, że olejek miętowy działa bakteriobójczo – w stężeniu 20 mg/ml na gronkowce złociste, szczepy Escherichia coli oraz Proteus mirabilis, natomiast w wyższym (40 mg/ml) także na szczepy Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii. Dwukrotnie wyższe stężenie (80 mg/ml) okazywało się z kolei zabójcze dla pałeczek ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa).

Warto zwrócić uwagę, że olejek miętowy działał na różne bakterie, które łączyła wspólna cecha niewrażliwości na antybiotyki. Nie wiemy, jaki dokładnie jest jego mechanizm działania, ani który związek zawarty w nim jest zabójczy dla bakterii (podejrzewa się mentol). Autorzy w związku z wykazanymi właściwościami olejku miętowego widzą dlań wielorakie zastosowania: od inhalacji w ciężkich zakażeniach dróg oddechowych aż po leczenie infekcji skórnych. Konieczne są dalsze badania mające na celu standaryzację olejku miętowego, a także ocenę bezpieczeństwa i ustalenie optymalnego dawkowania olejku miętowego dla zwalczania opornych drobnoustrojów.

Na podstawie

Infect Drug Resist. 2019 Sep 13;12:2905-2914. Evaluation of essential oil obtained from Mentha×piperita L. against multidrug-resistant strains. Muntean D, Licker M, Alexa E, Popescu I, Jianu C, Buda V, Dehelean CA, Ghiulai R, Horhat F, Horhat D, Danciu C.