Czy alternatywne metody terapeutyczne pomagają się uczyć? Nie tylko, pomagają też zdać egzamin – wydają się mówić wyniki badania przeprowadzonego na uczelni medycznej w Korei. 

Badacze chcieli sprawdzić, czy takie metody, jak aromaterapia lub muzykoterapia mogą wpłynąć na intensywność negatywnych emocji towarzyszących stresowi psychicznemu związanemu z egzaminem, a co za tym idzie – przełożyć się na wyniki.

W tym celu wybrali blisko 100 studentek pielęgniarstwa, które podzielono na trzy grupy:

  • w pierwszej stosowano aromaterapię – kominek z olejkami eterycznymi z oregano i cytryńca chińskiego;
  • w drugiej muzykoterapię – słuchanie Sonaty księżycowej Beethovena;
  • w trzeciej obie te metody razem.

Każda z interwencji trwała po 20 min, każda uczestniczka była jej poddawana osobno, tuż przed egzaminem. Równolegle zbierano dane na temat odczuwanego poziomu stresu i lęku, a sam egzamin polegał na konieczności zacewnikowania pęcherza moczowego.

Szkoda, że nie zaplanowano grupy zupełnie bez żadnej interwencji, bo pozwoliłoby to unaocznić bezwzględny wpływ aromaterapii czy muzykoterapii, a tak musimy porównywać grupy z różnymi metodami. Tak czy inaczej, najskuteczniejsze okazało się połączenie obu interwencji. Aromaterapia z muzykoterapią najsilniej obniżała lęk i stres, co więcej, uczestniczkom z tej grupy egzamin poszedł istotnie lepiej niż w pozostałych.

Lęk i stres mają potężny wpływ na zdawanie egzaminów. Niektórych mobilizują, ale potrafią też sparaliżować. Zagadnienie to jest wysoce skomplikowane, każdy ma inną odporność na ostry stres, a ta kształtowana jest też przez różnorodne czynniki, choćby takie jak poczucie własnej wartości czy poziom ogólnego lęku. Mimo to, prosty sposób polegający na ukojeniu za pomocą muzyki i pachnących olejków eterycznych jest w stanie przełożyć się na stopień odczuwanego stresu i wyniki egzaminu. Warto wykorzystać tę wiedzę przed sesją!

Na podstawie

Int J Environ Res Public Health. 2019 Oct 29;16(21). Effects of Aromatherapy Combined with Music Therapy on Anxiety, Stress, and Fundamental Nursing Skills in Nursing Students: A Randomized Controlled Trial. Son HK, So WY, Kim M.