Dołożenie koenzymu Q10 do pregabaliny w ramach terapii fibromialgii zaowocowało większym zmniejszeniem bólu, lęku oraz zmianami aktywności układu nerwowego.

W chorobach przebiegających z bólem, zarówno przewlekłym (np. fibromialgii), jak i ostrym (np. w migrenie) od jakiegoś czasu eksploruje się możliwość wykorzystania koenzymu Q10. Uważa się, że terapia tym silnym antyoksydantem może przywracać prawidłową funkcję mitochondriów, przeciwdziałać skutkom reakcji zapalnej w układzie nerwowym oraz hamować nadmierną aktywność obwodów odpowiadających za czucie bólu.

Hipotezę tę zweryfikowali niemieccy naukowcy. Zaprosili chorych na fibromialgię, leczonych już pregabaliną (silny lek przeciwpadaczkowy, obarczony mnóstwem działań ubocznych, ale wykorzystywany też do łagodzenia przewlekłego bólu). Badanie przeprowadzono metodą podwójnie ślepej próby – jednych pacjentów pozostawiono z niezmienionym leczeniem, innym dołączono do pregabaliny koenzym Q10. Ból mierzono na podstawie kwestionariuszy i oceny siły koniecznej do wywołania reakcji po naciśnięciu punktów spustowych (czym są punkty spustowe, dowiesz się z artykułu „Ból całego ciała, zmęczenie i zły sen – może to fibromialgia?„). Nasilenie stanu zapalnego i czynność mitochondriów oceniano na podstawie badania izolowanych mononuklearów krwi obwodowej (komórki układu odpornościowego, które w miarę szybko reagują na zmiany środowiskowe, stres i inne sygnały promujące albo wygaszające zapalenie). Przeprowadzano też badanie poziomu antyoksydantów oraz wykonywano pozytonową tomografię emisyjną mózgu (PET).

Wykryto, że zmniejszenie bólu związane ze stosowaniem pregabaliny wiąże się z hamowaniem aktywności układu nerwowego (nic dziwnego, lek ten działa dokładnie w tym mechanizmie i trudno się spodziewać przeciwnych obserwacji). Jednak gdy dodano koenzym Q10, doszło do jeszcze większej redukcji bólu i lęku, czemu towarzyszyło dalsze zmniejszenie aktywności mózgu, osłabienie mitochondrialnego stresu oksydacyjnego i nasilenia reakcji zapalnej. Koenzym Q10 zwiększył poziom glutationu i dysmutazy nadtlenkowej (dwa kluczowe czynniki zabezpieczające przez wolnymi rodnikami).

Mamy więc wskazówkę, że z bólem można walczyć jeszcze efektywniej, co ma ważne konsekwencje – chociażby w fibromialgii, gdzie ból jest jednym z objawów istotnie dokładających się do cierpienia związanego z chorobą. Omawiane badanie wskazuje też na konieczność sprawdzenia skuteczności koenzymu Q10 w innych ciężkich stanach bólowych. 

Na podstawie

Free Radic Res. 2019 Aug;53(8):901-909. Coenzyme Q10 supplementation alleviates pain in pregabalin-treated fibromyalgia patients via reducing brain activity and mitochondrial dysfunction. Sawaddiruk P, Apaijai N, Paiboonworachat S, Kaewchur T, Kasitanon N5, Jaiwongkam T, Kerdphoo S, Chattipakorn N, Chattipakorn SC.