Naukowcy z dwóch słynnych amerykańskich ośrodków medycznych: Harvard T.H. Chan School of Public Health oraz Harvard Medical School w Bostonie postanowili rozwiać kontrowersje dotyczące wpływu nienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 na układ krążenia. 

Historia badań nad kwasami omega-3 sięga zeszłego wieku i odnotowuje zarówno wzloty, jak i upadki. Wielkie nadzieje przyniosło opublikowane w Lancecie w 1999 r. badanie kliniczne GISSI Prevenzione Trial, w ramach którego wykazano, że suplementacja kwasów omega-3 chroni zawałowców przed kolejnymi powikłaniami, potem w badaniach uzyskiwano wyniki mniej lub bardziej niejednoznaczne, i nastąpił może nie odwrót od kwasów omega-3 w kardiologii, ale pewne wyciszenie emocji. W ostatnich latach jednak pojawiają się dane pozwalające sądzić, że ich rola przez lata pozostawała niedoszacowana. Takim przykładem jest choćby opisywane niedawno badanie REDUCE-IT.

Tym razem autorzy przeprowadzili metaanalizę 13 badań klinicznych oceniających kwasy omega-3 pochodzenia morskiego pod kątem redukcji ryzyka zawałów serca i innych powikłań choroby wieńcowej, udarów i zgonów. Przeprowadzono nawet osobną analizę, w której wykluczono dane z badania REDUCE-IT (te bowiem są wysoce spektakularne i mogłyby w teorii zaburzać „in plus” rezultaty). Nawet jednak po wykluczeniu tych danych widać, że suplementacja kwasów omega-3 pochodzących z ryb morskich istotnie zmniejsza:

  • ryzyko zawału serca;
  • ryzyko śmierci z przyczyn krążeniowych;
  • ryzyko choroby układu krążenia.

Zmniejszenie ryzyka bez danych z badania REDUCE-IT sięgało kilku procent, po dołączeniu ich natomiast, co oczywiste, wzrosło. Efekty, i to ważne, są widoczne po latach suplementacji, nie ma więc co się rzucać na kwasy omega-3 „z doskoku” – albo decydujemy się regularnie je przyjmować, albo można sobie darować.

Analiza statystyczna wskazała dodatkowo, że redukcja ryzyka chorób układu krążenia i poważnych powikłań jest liniowo zależna od dawki (co oznacza, że im więcej kwasów omega-3, tym efekt większy).

Wyniki metaanalizy opublikowano w „Journal of American Heart Association”, czasopismie wydawanym przez czołowe światowe towarzystwo kardiologiczne skupiające lekarzy zajmujących się chorobami serca i naczyń.

Na podstawie

J Am Heart Assoc. 2019 Oct;8(19):e013543. Marine Omega-3 Supplementation and Cardiovascular Disease: An Updated Meta-Analysis of 13 Randomized Controlled Trials Involving 127 477 Participants. Hu Y, Hu FB, Manson JE.