Czy suplementacja witaminy D faktycznie zmniejsza ryzyko śmierci? – zapytali chińscy naukowcy. Aby to sprawdzić, przeprowadzili metaanalizę randomizowanych badań klinicznych, w których uczestniczyły osoby suplementujące witaminę D oraz grupy kontrolne. Wyniki mówią, że suplementacja witaminy D3 wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zgonów z powodu nowotworu. 

Przeanalizowano sporo, bo aż 52 badania kliniczne. Nie udało się potwierdzić, by suplementacja witaminy D wiązała się z mniejszym ryzykiem śmierci w ogóle, ale sprawdzono też, jak kształtowało się ryzyko zależnie od przyczyn zgonów. W tej analizie nie potwierdzono związku ze zgonami z przyczyn chorób układu krążenia, ale wykryto istotnie statystyczny związek ze zgonami spowodowanymi nowotworami: suplementacja witaminy D zmniejszała to ryzyko o 16 proc.

Z badania wynikło też podejrzenie, że za przełożeniem efektów suplementacji witaminy D na śmiertelność może stać rodzaj stosowanej witaminy D: mianowicie że witamina D3 może być pod tym względem skuteczniejsza niż witamina D2 (w badaniach z użyciem witaminy D3 śmiertelność – niezależnie od przyczyny – była istotnie niższa niż w badaniach z użyciem witaminy D2). Niejasne jest, dlaczego w analizie podgrup efektu tego nie udało się potwierdzić osobno dla witaminy D3. Udało się to jednak dla zgonów „nowotworowych”: suplementacja witaminy D3 zmniejszała ryzyko takiej śmierci, natomiast suplementacja witaminy D2: nie.

Zdaniem autorów wymaga to dalszych badań ukierunkowanych już konkretnie na działanie witaminy D3 i jej wpływ na śmiertelność z różnych przyczyn.

Na podstawie

BMJ. 2019 Aug 12;366:l4673. Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis. Zhang Y, Fang F, Tang J, Jia L, Feng Y, Xu P, Faramand A.