Włoscy naukowcy dołożyli niewielką, ale bardzo interesującą „cegiełkę” do naszej wiedzy o działaniu probiotyków. Wykazali w badaniu klinicznym, że suplementacja odpowiednich bakterii może istotnie wpłynąć na nasze samopoczucie. 

Efekt ten wykazano w grupie zdrowych osób, co oznacza, że nawet jeśli ktoś czuje się relatywnie dobrze (nie ma depresji, zaburzeń lękowych, dużych problemów ze snem) może poprawić sobie samopoczucie prostą interwencją z pomocą probiotyków.

W badaniu wzięło udział 38 ochotników, którym podawano albo placebo, albo zestaw bakterii (Lactobacillus fermentum, L. rhamnosus, L. plantarum, Bifidobacterium longum) przez 6 tygodni. Czterokrotnie oceniano parametry psychologiczne uczestników: przed rozpoczęciem badania, po 3 tygodniach, przy zakończeniu i po kolejnych 3 tygodniach. Analiza wskazała, że w grupie stosującej probiotyki:

  • poprawił się nastrój (obserwowano redukcję gniewu i uczucia zmęczenia);
  • poprawiła się jakość snu;
  • nastąpiły korzystne zmiany pewnych aspektów osobowości, związane z umiejętnością radzenia sobie z problemami w życiu i pozytywnym stosunkiem do nieznanych sytuacji.

Jak wytłumaczyć te obserwacje? Według autorów jednym z możliwych wyjaśnień jest wytwarzanie przez mikrobiom jelitowy (a zwłaszcza podawane probiotyki) substancji neuroaktywnych, które przedostają się do mózgu i wpływają na czynność ośrodków regulujących sen, emocje i odpowiadających za osobowość. Jeśli tak jest faktycznie, będzie to miało bardzo ciekawe implikacje psychologiczne – kim bowiem w zasadzie jest moje „ja”, skoro o jego kształcie decyduje skład bakterii w przewodzie pokarmowym?

Na podstawie

Front Psychiatry. 2019 Mar 27;10:164. Effects of Probiotics on Cognitive Reactivity, Mood, and Sleep Quality. Marotta A, Sarno E, Del Casale A, Pane M, Mogna L, Amoruso A, Felis GE, Fiorio M.